Nyheder

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen

Søndag d. 11 marts 2018 kl. 08.00

I Hornstrup kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af det       ……reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Behandling af indkommende forslag

6. Valg af formand

7.  Valg af sekretær

8. Valg af kasserer

9. Valg af næstformand

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen

11.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Det vil sige inden d. 18 februar 2018.

Pårørende, der ikke er medlemmer, kan overvære generalforsamlingen.

Årsmøde og generalforsamling d. 10-11 marts 2018 i Hornstrup kursuscenter ved Vejle

Vi glæder os til at se rigtig mange til vores årsmøde.

Programmet for dagene finder du her

Læs også programmet i vores medlemsblad nr. 3 2017

Gå- Hjem møder 2017

I år vil gå hjem møderne ligge på Kommunikationscentrene, og en hørekonsulent vil fortælle om de tilbud, de har til vores patientgruppe.

Sidste år var vi i København, Odense og Aalborg på Kommunikationscentrene. I år skal vi igen til København og Aalborg, men denne gang vil man have fokus på Tinnitus, lydoverfølsomhed og
skelnetab. Hvis det er muligt, vil man også demonstrere et teleslyngeanlæg, så medlemmer med høreapparat med telespole kan prøve funktionen.

Vi har haft kontakt til Esbjerg, Herning, Aarhus og Næstved, hvor man også gerne vil lave møde med os. Da vi ikke har været der tidligere, vil informationen være af mere generel karakter og omhandle de tilbud, de enkelte kommunikationscentre kan give vores patientgruppe.

Læs mere her

Se invitationerne til møderne herunder:

Hellerup
Århus
Ålborg
Næstved
Herning
Esbjerg

 

 

Referat fra årsmøde 2017

Årsmøde den 11.-12. marts 2017

Quality Hotel Høje Taastrup

Se referatet her

Næste årsmøde og generalforsamling

Næste årsmøde og generalforsamling kommer til at foregå:
D. 10.- 11. marts 2018
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33,
7100 Vejle.
Side 1 af 512345
Translate »