GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen

Søndag d. 11 marts 2018 kl. 08.00

I Hornstrup kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af det       ……reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Behandling af indkommende forslag

6. Valg af formand

7.  Valg af sekretær

8. Valg af kasserer

9. Valg af næstformand

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen

11.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Det vil sige inden d. 18 februar 2018.

Pårørende, der ikke er medlemmer, kan overvære generalforsamlingen.

Translate »