Spændende nyt

8 nye sygdomsfoldere  er udkommet: Generelt, Diagnose, Hjernen, Øjenpleje, Høretab, Hovedpine, Balance, Facialis.

Folderne rekvireres gratis, ved at henvende dig til vores kasserer Birgit Sørensen, bsgilleleje@gmail.com, tlf. 40420997.

De nye foldere er også tilgængelige på vores hjemmeside / publikationer / Danske publikationer

OBS. Hvis I får ny mail adr.,så vær rar og meld det til kassereren.

Tak til foredragsholderne

En stor tak til alle foredragsholdere som kom og holdt gode og spændende foredrag for os.

Tak til Widex, Oticon og Phonak, fordi I kom og gav gode råd og vejledning.

Tak til Lillian og Tine fra Salon M/K i Osted. I har gjort en stor forskel for mange af medlemmerne.

Tak til Chris Macdonald for en forrygende eftermiddag

Tak til medlemmer og pårørende for en rigtig god week-end med god stemning, meget grin og latter og megen snak.

 

Pjece om sagsbehandling på det sociale område

Denne pjece er en revideret udgave fra 2013, der giver 13 rigtige svar til personer med handicap og deres nærmeste.

sagsbehandlingspjece

Som borger med handicap har man ofte en lang række spørgsmål, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder.

Denne pjece forsøger at besvare 13 spørgsmål, der ofte stilles inden for området og derved guide dig igennem hele processen.

Læs pjecen ‘kend spillereglerne, 3.udgave, 2013’ ved at klikke her.

Pjecen giver et overblik over, hvad man som borger skal være opmærksom på og generel vejledning omkring det sociale område. Den er relevant for den enkelte borger samt tillidsrepræsentanter i DH’s medlemsorganisationer.

Har du yderligere spørgsmål angående din individuelle sagsbehandling, så kontakt din medlemsorganisation.

[Kilde: Danske Handicaporganisationer]