Dansk Acusticusneurinom forening har i dag en god og velfungerende bestyrelse. Det har bevirket, at vi har fået skabt nogle gode resultater med godt og konstruktivt samarbejde med Rigshospitalet, udenlandske foreninger samt nogle rigtig gode og udbytterige årsmøder.

Men vi i bestyrelsen er også enige i, at vi for foreningen ønsker, at der komme lidt mere rotation i bestyrelsen.

Derfor ønsker vi emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

Jeg valgte selv at gå ind i bestyrelsen, som tak for den støtte jeg fik af foreningen, da jeg var nydiagnostiseret. Dengang havde jeg brug for hjælp og støtte. Det fik jeg gennem vores forening. Så da jeg efter min operation igen var kommet overgå, så syntes jeg, at jeg ville give lidt af den hjælp tilbage til andre , der var i samme situation som jeg havde været i.

Det har været og er stadig dejligt, at kunne hjælpe jer andre, når I har brug for det. Prøv at overveje om du har lyst at hjælpe andre medlemmer i foreningen, ved at arbejde i bestyrelsen et par år eller flere.