Ansigtslammelse


Da ansigtsnerven ligger i samme kanal som hørenerven, er der en risiko for at denne bliver påvirket eller skåret over ved operationen.

Det har høj prioritet hos kirurgerne at undgå beskadigelse af ansigtsnerven, og man vælger derfor i nogle tilfælde ikke at fjerne hele tumoren, hvis der er en åbenbar risiko herfor. I stedet foretrækker man at efterlade en mindre rest af tumoren, idet det er sjældent, at en sådan rest vokser.

Selv hvor ansigtsnerven bevares anatomisk intakt kan der komme ansigtslammelser. De fleste lammelser fortager sig, hvis ansigtsnerven er bevaret intakt. Som regel sker bedringen inden for det første år efter operationen, men der kan yderligere forekomme positive forandringer i ansigtsmuskulaturen helt op til 2 år eller mere efter operationen.

Hvor ansigtsnerven ikke virker, som den skal, vil der være nedsat funktion i ansigtsmuskulaturen i den opererede side.

Hvis der er tale om ansigtslammelse, er det vigtigt med en god mundhygiejne, fordi spytsekretionen i den opererede side er mindsket.

Hvis man får ansigtslammelse oplever mange, at det er psykisk belastende og tager tid at vænne sig til sit nye udseende, både for sig selv og i samvær med andre.

Er ansigtsnerven skåret over ved operationen, er der stadig nogle muligheder for gode resultater. Kirurgerne vil forsøge at forbinde enderne under operationen, således at nervetrådene har større muligheder for at “finde vej”, når de begynder at vokse ud igen. Dette kan gøres ved at sætte nerve-enderne direkte sammen, eller hvis enderne ikke er lange nok, ved at tage et lille stykke nerve fra foden som indsættes som en nervetransplantat mel- lem de to ender. Resultatet af dette afhænger af mange faktorer, blandt andet hvor ødelagt ansigtsnerven var inden operationen på grund af presset fra knuden. Det tager op mod 1,5 år for nervetrådene at vokse ud igen, hvorfor man først da kan se det foreløbige resultat. Men selv efter det tidspunkt kan der vise sig yderligere forbedringer.

Ved total ansigtslammelse gælder de samme råd om massage mv. Hvis det imidlertid viser sig at lammelsen er blivende, findes flere operative muligheder der kan lette problemet. Et eksem- pel på dette er anastomose, hvor ansigtsnerven forbindes med tungenerven.

Der er herudover en række plastikkirurgiske muligheder for udbed- rende indgreb. Dansk Acusticusneurinom Center (Rigshospitalet) eller den lokale ørelæge kan henvise til plastikkirurgisk vurdering.Følelsesløshed i ansigtet

Beskadigelse af trillingenerven kan give følelsesløshed i ansigtet samt smerter i kæbe, kind og tunge.

Det kan forekomme, at stærke følelsesforstyrrelser i ansigtet (kind, pande, kæbe, tunge) indtræder flere år efter operationen.

Det anbefales at få fysioterapibehandling el. lign. med laserstråler.

Hvis smerterne bliver voldsomme – og ikke til at udholde – findes der  mulighed for at få sprøjtet væske Botox ind i nerven,som så vil give en ro i nerven.De kan være en del risici forbundet med denne behandling, så  men søg råd og vejledning inden du siger ja til denne behandling.

Behandling af en ergoterapeut og en fysioterapeut er rigtig vigtig behandling for ansigtslammelser.

Det kan være svært at finde en behandler som ved noget om ansigtslammelser. Kontakt Ergoterapeutforeningen eller Fysioterapeutforeningen og spørg efter en behandler i jeres område, som ved noget om ansigtslammelser.

I kan også ringe til foreningen og høre, om vi kan hjælpe jer.

Vores håb er, at vi med tiden kan lave en liste over gode behandlere og lægge den på vores hjemmeside.

Læs vores folder: Facialis

Læs den amerikanske side Bell’s Palsy information site. Det er en lang artikel, men ved at søge lidt rundt på siden, kan du få rigtig mange informationer.

Læs også om ansigtslammelse på sundhedsguiden.dk

Læs dianafarragher.co.uk

Læs Pacial Palsy UK- supporting People’s affected by facialparalysis her

Læs facialparalysisfoundation.org


Gode råd:

Ansigtsøvelser: ……så ofte som det er muligt. Du kan øve dig , når du laver andre ting,( køre bil, læser bog, laver mad, medens du arbejder, når du går tur), så der er ingen undskyldning for ikke at have tid til at lave ansigtsøvelser.

Varmepude: det giver ro pg adslapning til den lamme side af ansigted.

El-tandbørste: kør med børsten på indersiden af kinden og kør med børsten på ydersiden af kinden og kør med børsten rundt på læberne. Det giver god blodcirkulation til området.

Tyggegummi: tyg tyggegummi et par gange om dagen. Det giver god motion til ansigted.

Syng: det er dejligt at synge og man bliver i godt humør, men det giver også rigtig god motion ansigted.

Bideskinne: Ved ansigtslammelser kommer der oftes smerter ved kæbeledet på den lammeside. Det skyldes bl.a , at man kun kan tygge i den raske side og derved opstår der disharmoni i muskelvævet ved kæbeledet. Tal med din tandlæge om problemet. Det kan være en rigtig god ide, at få en bideskinne..Bideskinnen koster ca. 3500 kr. da det kan være et varigt hjælpemiddel, så søg en bevilling hos jeres kommune. ( Jeg har selv fået en bideskinne og har nu brugt den i ca. 2 måneder. Mine smerter ved kæbeleddet er blevet så mærkbar mindre. Jeg har fået den bevilliget af kommunen./ Ulla Rasmussen )

13 råd fra en amerikansk patient:

1. With your hand push up on your forehead/AN-side)

2. With your hand push your forehead from above your eyebrow towars thecenter of your forehead.

3. With your finger put it o the corner of your mounth and pull up your lip so you will make a closed smile.

4. Do same as above but an open smile.

5. Do the same as above but with other hand push lower lip down .

6. Massage you cheek around in a cirkular motion( 60-100 times)

7. Massage the numb upper lip in a cirkular motion.

8. Massage the numb lower lip in a cirkular motion.

9. Say the worg “MAMA” emphasizing the M ( 60 – 100 times)

10. Saay the word ” BABA” emphasizing the B( 60-100 times )

11. Say the word “WAWA” emphasizing the W( 60-100 times)

12. Try puckering your lips ( as a kiss)

13. Raise your eyebrows.

Fantastisk lærerig app. Til folk med ansigtslammelser: find den her i app-store