Bestråling


Strålebehandling af tumoren kan foretages , så længe tumoren er mindre end ca. 25 mm. Denne behandling fjerne ikke tumoren – men den påvirker cellernes molekyler, således at væksten af tumoren bliver standset.

I Danmark udføres denne behandlingen på Rigshospitalet i deres stråleterapiklinik.

I dag findes der to former for strålebehandling.

  • Stereotaktisk strålebehandling (højpræcisions strålebehandling).
  • Gamma Knife.

Stereotaktisk strålebehandling er den metode, som anvendes i Danmark Behandlingen, som foregår ambulant , strækker sig over en periode på ca. 5 uger . Ved at gøre dette over længere tid og i mindre doser skånes det væv og de nerver, som ligger tæt på tumoren. Behandling foregår i ugens 5 hverdag, medens der holdes pause i weekenden.

Gamma Knife er en metode, hvor man stråler en gang med en kraftig bestråling.Denne behandling bruger bl.a på Haukeland Universitetshospital i Bergen / Norge. Her har man rigtig god erfaring med denne behandlingsform.

Læs mere om Gamma Knife her

Tal fra udlandet tyder på en succesrate på ca. 90% ved strålebehandling.

Et valg med bestråling gør, at man slipper for et intrakranielt indgreb med de væsentlige risici dette indebærer.

Hvis man vælger strålebehandling,vil man følge et kontrolforløb med MR-scanning resten af livet. Scanningerne vil blive foretaget med øgede intervaller.

Hos en mindre andel af patienterne vokser tumoren fortsat trods strålebehandling. Hos denne patientgruppe kan der blive tale om operation. Der er delte meninger om, hvorvidt operation efter strålebehandling er mere kompliceret.

Der er som regel kun ganske få eller ingen bivirkninger efter strålebehandling. I enkelte tilfælde kan hævelse ( ødem) omkring strålefeltet trykke på hjernestammen og give symtomer med balancebesvær, svimmelhed og kvalme. Dette kan i de fleste tilfælde behandles med binyrebarkhormon. Mange patienter oplever forbigående hovedpine og let kvalme under selve behandlingsforløbet – dette forsvinder sædvanligvis hurtigt efter behandsforløbet er sluttet. Hårtab ses ikke i forbindelse med stereotaktisk strålebehandling af acusticusneurinom.

Haukeland sygehus, Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisswannomer

Se en artikel om partikelterapi her