Efter Bestråling


Der er normalt kun en meget kortvarig rekonvalescenstid efter en strålebehandlingen. Typisk 1 – 2 dage.

I forbindelse med strålebehandlingen kan der forekomme bivirkninger.Det afhænger af størrelsen på tumoren. Jo større tumor – desto større stråledosis . Nogle patienter slipper for bivirkninger, andre patienter får få eller flere bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger ved behandling er forbigående kvalme, træthed og svimmelhed.

Høretab: man kan forvente, at flere patienter efter strålebehandling vil miste funktionel hørelse på den strålebehandlede side i løbet af 1 – 2 år.

Tinnitus :Undersøgelser af behandling med stråler viser, at det ikke har nogen betydning i udvikling af tinnitus.

Ansigtslammelse: Risikoen for varig ansigtslammelse som følge af bestråling er lille. Risikoens størrelse er afhængig af størrelsen på tumoren. Anssigtslammelsen vil ofte være forbigående og vil kun yderst sjældent være total.

Øjengener: Der er normalt ikke knyttet øjengener til behandling med bestråling.

Svimmelhed / Balanceproblemer: Der vil kunne opstå svimmelhed og belanceproblemer som følge af strålebehandlingen.Med tiden vil disse gener ofte aftage eller helt forsvinde.

Sjældne bivirkninger: I sjældne tilfælde udvikler patienter efter strålebehandling vand i hovedet ( hydrocephalus ).Denne tilstand behandles med indsættelse af en shunt fra hjernevæsken og til bughulen. Tumoren ligger i nærheden af strukturer,der er specielt følsomme, såsom hjernestammen og ansigtsnerven. Der kan derfpr forekomme bivirkninger , som følge af stråleskader. Disse bivirkninger er sjældne og optræder flere måneder efter behandlingen er sluttet. Behandlingen benytter radioaktive stråler til at standse æksten af tumoren. Derfor er der en risiko for at udvikle kræft i nærheden af det behandlede område. Denne risiko er meget ringe.