Kontrolscanning


OBS! Når I har været til scanning og venter på svar, så kan der gå lidt tid, inden I får jeres svar . Hvis I ikke har fået jeres svar inden 2-3 uger, så ring til hospitalet og ryk for svaret. Længden på svartiden afhænger meget af, hvor i landet du er blevet scannet –  fra et par dage til 3-4 måneder.

Opereret

Når du er blevet opereret, bliver du efter udskrivelse fra hospitalet scannet første gang efter 1/2 år og derefter efter 1 år.

Strålet

Du bliver kontrolscannet 1 gang om året.

Vent og se

Hvis acusticusneurinomet – kun – har forårsaget ensidig hørenedsættelse, tinnitus og/ eller svimmelhed, og hvis tumoren er mindre end 15-20 mm, vil man ofte anbefale “vent og se”, da der er mulighed for, at tumoren forbliver i denne størrelse og ikke vokser yderligere.

Når man har valgt “vent og se”, vil man løbende blive undersøgt for at se, om tumoren er vokset. Det sker ved MR-scanning , som regel hvert år.

Som oftest bliver hørelsen dog forringet med tiden, og der kan forekomme nye/ændrede symptomer på trods af manglende vækst.

Der er som regel énsidigt nedsat hørelse. Tinnitus og/ eller svimmelhed kan også forekomme, men den behøver ikke at være der hele tiden.

Da der er en vis måleusikkerhed på scanningsbillederne, vil en målt ændring på mere end 2 mm kunne anses for et sikkert tegn på vækst.