Træthed


Træthed

For nogle patienter kan træthed blive et problem længe efter, at mange af de andre symptomer er forsvundet.

Træthed kan blive så udtalt, at patienter i job efterhånden får større og større vanskeligheder med at arbejde i samme omfang som hidtil. Det kan forekomme flere år efter operationen. Det synes bl.a. at have en sammenhæng til de evner, der mistes i form af hørelse og balance mv.

Gode råd

Lyt til din egen krop. Tag dig en lur, hvis du har brug for det.

Det er meget svært at tale om træthed.Det kan være svært for dig som patient at forstå, at du pludselig bliver så hurtigt træt.

Andre oplever ingen træthed.

Lyt til din krop.