Vi deler gerne vores materiale med professionelle (ørelæger, hørekonsulenter mm) uden at det kræver medlemsskab i foreningen.

Som fagprofessionel kan du sende en (kortfattet) mail til foreningen med angivelse af navn, tlf, mail og faglig relevans,
så vil du snarest få tilsendt et brugernavn og en adgangskode. Send din mail til kasserer@acusticusneurinom.dk.

Brugernavn og adgangskode er fælles for alle tilknyttede fagprofessionelle, kan ikke ændres, og skal behandles fortroligt.
Du må gerne informere evt. patienter om vores hjemmeside og vise indhold fra hjemmesiden, fx medlemsblade og publikationer, men naturligvis uden at udlevere adgangskoden.