moerklogo

 

 

 

Dansk Acusticusneurinom Forening

Foreningens medlemmer er personer, der selv er ramt af acusticusneurinom (AN), eller lignende lidelser, samt deres pårørende.

Kendskab til lidelsen og dens følger er sparsomme i det danske samfund og i det sociale og sundhedsmæssige system. Mange har følt sig alene efter at have fået stillet diagnosen og har oplevet, at information om lidelsen har været mangelfuld.

I håb om at forbedre disse forhold blev Dansk Acusticusneurinom Forening dannet.

Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage AN-ramtes interesser. Foreningen driver informations- og rådgivningsvirksomhed om acusticusneurinom lidelsens fysiske, psykiske, sociale og økonomiske følger og varetager udadtil medlemmers interesser i forhold hertil.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a.:

  • Indsamle og udbrede oplysninger om Acusticusneurinom og patienternes særlige problemer samt øge samfundets kendskab til acusticusneurinomlidelsen
  • Virke for, at de, der er i “vent og se”, sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og løbende dialog med behandlende læge om de forskellige behandlingsmuligheder
  • Virke for, at de, der er behandlet med bestråling, sikres
  • Mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem forløbet som muligt.virke for, at de opererede, som har behov herfor, efter operation og udskrivning får tilbud om fysisk genoptræning og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem det postoperative forløb som muligt
  • Støtte tværfaglig forskning i årsagerne til lidelsen, i dens følgevirkninger og i hvilke undersøgelses- og behandlingsmetoder, det fremmer størst livskvalitet.

 

Mød os på Facebook

Facebookgruppen er forankret i Dansk Acusticusneurinom Forening.

Gruppen er ment som et forum, hvor alle kan ytre sig og give sin mening offentligt til kende. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for foreningens synspunkter, eller at foreningen påtager sig ansvar for rigtigheden af offentliggjorte oplysninger.

Besøg facebookgruppen her

 

Netværksgrupper

Vi har en del netværksgrupper rundt om i landet.

Her kan man mødes med ligestillede og få en snak om mangt og meget. Her udveksles erfaringer og viden, og meget vigtigt, her kan man måske hente støtte og gode råd til en bedre dagligdag.

Tag kontakt til din lokalforening.

Kontaktoplysninger på personer og grupper

Tryk på landsdelen eller gruppen herunder for at se flere oplysninger.

Kontaktperson: Yvonne Jensen, Bjæverskov

Tlf.nr.:  56 87 11 32

Mail:

Kontaktperson: Lene Hejler

Tlf.nr.: 25 10 41 92

Mail: Lene@Hejler.dk

Kontaktperson: Inger Juel Christiansen, Ribe

Tlf.nr.:  75 42 31 82

Mailinger.jc@gmail.com

Kontaktperson: Inga Dam, Torshavn

Tlf.nr.: 0029 831 63 93

Mail: sda@kallnet.fo

Kontaktperson: Anne Katrine Leonhard

Tlf.nr.: 40 28 43 51

Mail: kannetrine@hotmail.com

Kontaktpersoner: Vibeke Kisbye

Tlf.nr.: 40 45 86 73

Mail: Vibeke@kisbye.net