Livet med AN – efterbehandling og livskvalitet


Har man fået diagnosen acusticusneurinom, vil man skulle følges med MR-skanninger, hvis kunden er lille. Det kaldes ”vent og se”. Er knuden større og behandlingskrævende, er mulighederne operation eller strålebehandling. Disse behandlinger følges også op med MR-skanninger. Lige meget hvilken af de 3 patientgrupper man tilhører, kan der dog være forskellige følgevirkninger af diagnosen.

Det er vigtigt at pointere, at det er fuldstændigt individuelt, hvilke følgevirkninger diagnosen og behandlingen giver. Behandlingsformerne udvikles hele tiden, og lægerne bliver dygtigere og dygtigere til at give den behandling, der giver færrest bivirkninger.

Har man fået en af følgevirkningerne, er der dog masser af hjælp at hente både i form af hjælpemidler som fx høreapparat, men der er også en del, man selv kan gøre for at afhjælpe problemerne.

For nogle betyder diagnosen, at de må gå ned i arbejdstid. Undertiden er det muligt med revalidering. Nogle må søge helbredsmæssig førtidspension, men de fleste kan leve stort set som før.

 


For foreningens medlemmer

Læs vores folder Diagnosen acusticusneurinom – Hvad så? Diagnose (kræver medlemslogin)

I vore medlemsblade har der gennem årene været mange patientberetninger om behandlingsresultater, og om hvordan man bedst lever med diverse følgevirkninger. Hvis du logger ind her, kan du læse alle årgange af bladet.