Bliv medlem


Hvorfor skal man være medlem af Dansk Acusticusneurionom Forening:

 • Fordi man støtter en forening, der aktivt udbreder kendskabet til Acusticusneurionom og dens følger
 • Fordi man støtter en forening, der aktivt skaber erfarings- og videnudveksling mellem læger og patienter
 • Fordi man bliver medlem af et netværk af ligesindede
 • Fordi man får mulighed for at blive opdateret med nyeste viden og forskning ved forenings årsmøde
 • Fordi man støtter en forening, der gennem samarbejde med andre foreninger, løbende informerer om ny viden
 • Fordi man får mulighed for at få råd og vejledning af andre medlemmer
 • Fordi man kan bruge foreningen til at skabe dialog med kommuner og genoptræningstilbud.

Medlemskabet koster 340 kr. om året. I indmeldelsesåret betaler du 85 kr. pr. kvartal, du er medlem.

Foreningens virke sker gennem aktivt bestyrelsesarbejde, et medlemsblad, der udkommer i april, i november og i december/januar, en aktiv løbende opdateret hjemmeside, et inspirerende årsmøde og en positiv dialog i vores Facebook gruppe.

 

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages personer, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for acousticusneurinom. Som medlemmer kan ligeledes optages personer, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for anden tumor i den cerebellopontine vinkel (hvor også AN er placeret), herunder meningiom, glomus tumor, metastase, epidermoid tumor, endolymphatic sac tumor og andre sjældne tumorer med denne lokalisation.

Pårørende til ovennævnte personer optages også som medlemmer.

Som støttemedlem kan optages personer, virksomheder, organisationer og foreninger, der går ind for foreningens formål, samt venner til medlemmer af foreningen.

Foreningen tilbyder kontakt med andre, der har en af ovennævnte lidelser, deltagelse i netværksgrupper, vejledning, støtte ved oprettelse af netværk, afholder møder og kurser, henviser til forskellige hjælpeinstanser m.m.

Alle medlemmer modtager foreningens medlemsblad-Medlemsnyt-3 gange årligt. Her bringes personlige beretninger fra medlemmerne, artikler om de nyeste behandlingsformer og resultaterne af disse samt artikler vedrørende følgerne af sygdommen. Endvidere bringes der oplysninger om hjælpemidler til afhjælpning af følgerne af sygdommen og relevant lovstof.

Er du sygdomsramt eller pårørende, så er det en god ide at blive medlem af foreningen. Her kan du få oplysninger om sygdommen og sygdomsforløbet – få viden om sygdommen – dele erfaringer med andre og få vejledning og råd til genoptræning.

Når du har udfyldt og sendt indmeldelsesformularen, får du i løbet af få dage en velkomstmail (eller brev) med dit medlemsnummer. Du skal bruge medlemsnumret i forbindelse med tilmelding til NETS/betalingsservice for fremtidig kontingentbetaling.

Du kan tilmelde dig Nets her

 

Bankkonto:

Danske Bank
Regnr: 1551
Kontonr: 0012423977

 

Udfyld venligst denne formular:

  Fødselsår (kun 4 cifre)

  Navn*

  Adresse*

  Postnummer*

  By*

  Land

  Telefonnummer

  Email*

  Valg af medlemskab*

  * Skal udfyldes