Danske publikationer


– Her kan du læse Rigshospitalets 2 balancefoldere. Balance og Svimmelhed, Balanceøvelser

– Her kan du læse vores informationspjece

– Her kan du læse vores ansigtsfolder

– Her kan du læse vores øvelsesprogram balance træningsprogram   “Svimmel – genfind balancen”.

– Her kan du læse vores øvelsesprogram udspændingsøvelser for nakken

– Her kan du læse vores acusticusneurinom folder

– Her kan du læse Ann Gamsts livskvalitetsundersøgelse del 1

– Her kan du læse Ann Gamsts livskvalitetsundersøgelse del 2

– Her kan du læse ‘kend spillereglerne, 3.udgave, 2013’ Pjece om sagsbehandling på det sociale område

Den amerikanske Acoustic Neuroma Association har nogle meget spændende sygdomsfoldere, som Dansk Acusticusneurinom forening har fået lov at oversætte. Her er de danske versioner. Klik på navnet af den folder du ønsker at læse.

– Generelt – Generelle oplysninger om Acusticusneurinom

– Diagnose – Diagnosen acusticusneurinom – Hvad så ?

– Balance – Få en bedre balance

– Facialis – Facialisnerven og acusticusneurinom – Om risiko for skade og rehabilitering

– Hjernen – Et kik på hjernen – Hvad kan være af interesse for acusticusneurinompatienter

– Hovedpine – Hovedpine efter behandling for acussticusneurinom

– Høretab – Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom

– Øjenpleje – Efter operation for acusticusneurinom

 

Her er forskellige patientinformationer, som du kan få ved henvendelse til Rigshospitalet.

Det er kun navnene på pjecerne, der er ikke links tilkoblet.

  • Din forløbssygeplejeske – den røde tråd i forløbet …………………………………… Neurokirugisk Klinik Opgang 3,9….. Neurocentret , Rigshospitalet.
  • Operation af svulst på hørenerven (acusticus neurinom)…………………………Neurokirugisk Klinik Opgang 3,9 etage…..Neurocentret, Rigshospitalet.
  • Øjen- og mundpleje ved ansigtslammelse.………………………………………………….Neurokirugisk Klinik Opgang 3,9….Neurocentret, Rigshospitalet.
  • Information om operation for svulst på hørenerven (acusticus neurinom)…..Øre- næse- halskirugisk Klinik HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.
  • Stereotaktisk strålebehandling af acusticusneurinom..……………………………………Rigshospitalet.