Patientskader og andre forsikringsforhold

Foreningen har indgået et samarbejde med et advokatfirma, som foreningens medlemmer kan drage nytte af i forbindelse med afklaring af en eventuel patientskadesag eller spørgsmål om f.eks. kritisk sygdom og tab af arbejdsevne. Når man henvender sig til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning. I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.

Årsmødet 2019

Nu kan personer med samme følgesymptomer som AN og NF2 optages som medlemmer af foreningen.

På generalforsamlingen 2019 er der vedtaget ændringer til foreningens vedtægter §4 – se referatet her og de nye vedtægter her

Det betyder, at vi nu tilbyder medlemskab for personer, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for anden tumor i den cerebellopontine vinkel, herunder meningiomglomus tumormetastaseepidermoid tumorendolymphatic sac tumor og andre sjældne tumorer med denne lokalisation.

Vi byder disse personer velkommen.

Tak for deltagelsen på årsmødet på Musholm Kursuscenter – som altid en stor succes.

Se referaterne fra dette års årsmøde, samt tidligere her

Vi ser frem til årsmødet i 2020, som afholdes den 7. -8. marts på Hornstrup Kursuscenter nær Vejle.