Rettigheder & Forsikring


Når man får diagnosen acusticusneurinom(AN), skal man være opmærksom på eventuelle forsikringsforhold og den mulighed, der er for at klage over den behandling, som man modtager i det offentlige sygehusvæsen.

Rettigheder

Den nødvendige sundhedsmæssige behandling i forbindelse med AN diagnosen foregår i det offentlige sundhedsvæsen. Når du forlader hospitalet, er de forpligtede til at have vurderet dig med henblik på evt. genoptræning og derefter at udarbejde en elektronisk genoptræningsplan (GOP) plan til dig, som din hjemkommune skal leve op til. Det er også i sundhedsvæsenet, at du kan søge om og få høreapparat og tilknyttede hjælpemidler. Se mere under ”Patientklage”, ”Hjælpemidler”, “Øjendråber” og ”Vederlagsfri fysioterapi”.

Forsikring

Der kan dog også være forsikringsmæssige forhold, som du skal forholde dig til, såfremt du har tegnet eller er dækket af en Tab af arbejdsevne forsikring eller en Kritisk sygdom forsikring. Se mere herom i ”Forsikringsmæssige forhold”.

Advokat hjælp

Dansk Acusticusneurinom Forening har ingen juridisk kompetence men har indgået et samarbejde med advokatfirmaet Kroer\Fink, som har specialiseret sig i patientskadesager.

Ved henvendelse til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning. I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.