OBS: Indhold under udarbejdelse

 

Økonomiske forhold


Forsikringsnyt vedrørende kritisk sygdom og genoptagelse af erstatningssager ved kritisk sygdom

Forenede Gruppeliv har den 20. juli 2011 meddelt, at man har tabt en sag i ankenævnet, som har udtalt, at acusticusneurinomer må anses for at være omfattet af forsikringen med den nuværende formulering, når det ikke specifikt er undtaget fra dækningen.

Selskabet vil derfor på eget initiativ genoptage de sager, hvor man har givet afslag alene med henvisning til, at acusticusneurinomer ikke er omfattet forsikringsvilkårene.

Patienter, der har fået afslag med denne begrundelse, kan derfor forvente at høre nærmere. Patienter, der medio september endnu ikke har hørt noget bør rette henvendelse til Forenede Gruppeliv.

Ydelse af erstatning vil som hidtil forudsætte, at mèngradsbetingelsen er opfyldt eller at hele tumoren ikke er blevet fjernet.

Kendelsen kan findes på nettet under denne adresse:

Forenede Gruppeliv har samtidig meddelt, at man vil ændre forsikringsvilkårene med virkning fra 1. januar 2012, således at acusticusneurinomer specifikt bliver undtaget.

Forsikringstagere, der har fået stillet diagnosen inden 1. januar 2012, vil dog fortsat være omfattet, såfremt de senere bliver opereret. Spørgsmål om ydelse af erstatning vil herefter være afhængig af, om de øvrige betingelser er til stede

Forsikringstagere, der har fået stillet diagnosen i 2012 eller senere vil under alle omstændigheder ikke længere være omfattet af adgangen til erstatning.

Vederlagsfri fysioterapi


Læs her om dine rettigheder i Sundhedsstyrelsens skrivelse om genoptræning

Assistance til patientskadesager


Foreningen har indgået et samarbejde med advokatfirmaet Kroer\Fink

Som medlemmer kan I få afklaring på spørgsmål om en evt. patientskadesag eller hvordan I forholder jer til erstatning i forbindelse med kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne.

Ved henvendelse til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning.

I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.