Nyheder

Seneste nyt

  • Webinar
    Vi har været i kontakt med den amerikanske ergoterapeut Jackie Diels, som har holdt indlæg under den internationale konference i USA om facialisparese. Hun har lavet en virkelig god video om behandling af facialisparese, specielt behandling af synkinesier, som mange får som bivirkning, når der begynder at komme funktion.

    Gå ind på www.facialparalysisfoundation.org og tryk på knappen webinar. Så ligger der forskellige videoer, men tryk på Jackie Diels....
    Læs mere

Symptomerne

Det symptom man som regel mærker først er lettere hørenedsættelse.
Tinnitus, balance besvær, svimmelhed og hovedpine kan være andre symptomer.

Behandling

Al behandling foregår på Rigshospitalet.
Få mere at vide om hvilke operationsmetoder der anvendes ved Acusticusneurinom

At leve med AN

Her kan du læse mere om livet som acusticusneurinom patient eller tidligere acusticusneurinom patient.