Bliv medlem


Hvorfor skal man være medlem af Dansk Acusticusneurionom Forening:

Det koster 300 kr.

  • Fordi man støtter en forening, der aktivt udbreder kendskabet til Acusticusneurionom og dens følger
  • Fordi man støtter en forening, der aktivt skaber erfarings- og videnudveksling mellem læger og patienter
  • Fordi man bliver medlem af et netværk af ligesindede
  • Fordi man får mulighed for at blive opdateret med nyeste viden og forskning ved forenings årsmøde
  • Fordi man støtter en forening, der gennem samarbejde med andre foreninger, løbende informerer om ny viden
  • Fordi man får mulighed for at få råd og vejledning af andre medlemmer
  • Fordi man kan bruge foreningen til at skabe dialog med kommuner og genoptræningstilbud.
  • Send mail til kasseren : kasserer@acusticusneurinom.dk

Foreningens virke sker gennem aktivt bestyrelsesarbejde, et medlemsblad , der udkommer i april, i november og i december/januar , en aktiv løbende opdateret hjemmeside samt et inspirerende årsmøde.

 

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages personer med acusticusneurinom (AN) , NF 2 , meningiomer (godartede knuder på hjernehinderne) i den cerebellopontine vinkel (hvor AN også er placeret) og pårørende og venner, samt efter bestyrelsens skøn, andre med lignende godartede knuder.

Som støttemedlem kan optages personer, virksomheder, organisationer og foreninger, der går ind for foreningens formål.

Foreningen tilbyder kontakt med andre, der har en af ovennævnte lidelser, deltagelse i netværksgrupper, vejledning, støtte ved oprettelse af netværk, afholder møder og kurser, henviser til forskellige hjælpeinstanser m.m.

Alle medlemmer modtager foreningens medlemsblad-Medlemsnyt-3 gange årligt. Her bringes personlige beretninger fra medlemmerne, artikler om de nyeste behandlingsformer og resultaterne af disse samt artikler vedrørende følgerne af sygdommen. Endvidere bringes der oplysninger om hjælpemidler til afhjælpning af følgerne af sygdommen og relevant lovstof.

Er du sygdomsramt eller pårørende, så er det en god ide at blive medlem af foreningen. Her kan du få oplysninger om sygdommen og sygdomsforløbet – få viden om sygdommen – dele erfaringer med andre og få vejledning og råd til genoptræning.

 

Udfyld venligst denne formular:

Fødselsdato (skal udfyldes)

Fornavn (skal udfyldes)

Efternavn (skal udfyldes)

Vejnavn (skal udfyldes)

Husnummer (skal udfyldes)

Etage/side/lej.nr.

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Land (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Email (skal udfyldes)

Valg af medlemskab (skal udfyldes)

(Hvis pårørende eller andet, skriv venligst detaljer under bemærkninger)

Bemærkninger

[recaptcha]