Psykiske reaktioner


Det sociale liv efter diagnosen

Vær opmærksom på at det tærer på ens ressourcer, når man fx har forringet eller slet ingen hørelse på det ene øre. Man har det sværere med baggrundsstøj, og man kan ikke stedfæste lyde. Man er derfor hele tiden på overarbejde. Hvis man så også har fået en eller anden grad af ansigtslammelse og/eller problemer med øjnene, er det indlysende, at det efter operationen ikke ualmindeligt med en periode med følelsesmæssige nedture. Det er vigtigt, at man ikke isolerer sig, men er åben omkring de behov man har, for at omgivelserne tager særlige hensyn.  Det er fx praktisk at sidde for bordenden, når man er til selskab og kun kan høre med det ene øre. Det er bedre, at man deltager i et socialt arrangement og gå tidligt hjem end slet ikke deltager.

Træthed

For nogle patienter kan træthed blive et problem længe efter, at andre symptomer er forsvundet.

Træthed kan blive så udtalt, at patienter i job efterhånden får større og større vanskeligheder med at arbejde i samme omfang som hidtil. Det kan forekomme flere år efter operationen/bestråling Træthedsfølelsen synes at have en sammenhæng til de gener, der bl.a. opstår som følge af at mistet hørelse og balance mv.

Hukommelse og koncentration

En del får hukommelses- og koncentrationsproblemer, især i det første år efter operationen – specielt korttidshukommelsen kan det gå ud over.

Man kender ikke i dag helt præcis årsagen hertil, men det kan til dels skyldes kroppens reaktion på åbning af kraniet samt efterfølgende arvæv

Det kan i nogen tilfælde måske også skyldes de ændrede livsforhold, som patienterne oplever med døvhed, vedvarende smerter og balanceproblemer. Det tærer på energien og kan derved tillige påvirke koncentrationsevnen.

Depression/psykologiske problemer

Psykiske lidelser, depression og humørsvingninger, kan være gener, som kan forekommer i kortere eller længere periode efter en AN-operation.

 


For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)

Læs artikler om at leve med en følelse af:

Læs artikler fortalt af AN patienter, der har fundet masser af livskvalitet også efter et svært forløb