Vi har været i kontakt med den amerikanske ergoterapeut Jackie Diels, som har holdt indlæg under den internationale konference i USA om facialisparese. Hun har lavet en virkelig god video om behandling af facialisparese, specielt behandling af synkinesier, som mange får som bivirkning, når der begynder at komme funktion. Gå ind på www.facialparalysisfoundation.org og tryk på knappen webinar. Så ligger der forskellige videoer, men tryk på Jackie Diels.