Spændende gå-hjem-møder i efteråret 2021

Vi kan med glæde nu annoncere, at de gå-hjem-møder der sidste år blev aflyst grundet COVID-19 situationen nu vil blive afholdt i november 2021.

Foruden medlemmer af foreningen vil der også være mulighed deltagelse af pårørende og desuden medlemmer af vores Facebook.

Vi forbeholder os dog ret til at prioritere deltagelse af medlemmer, i det tilfælde, at der ikke er tilstrækkeligt antal pladser.

 

Møde på Dansk Center for Partikelterapi – Aarhus Universitetshospital Skejby

 

©Morten Høyer

Vi skal besøge det nye og eneste center i Danmark, hvor man foretager bestråling med protoner. Her vil ledende overlæge Morten Høyer fortælle om centret og om muligheder for behandling af vestibulært schwannom (acusticusneurinom).

Program:

  • Generelt om partikelterapi
  • Henvisning og behandling med protoner
  • Pause
  • Protoner til acusticusneurinom
  • Rundvisning

Mødet finder set mandag den 8. november 2021 kl. 17-19 på Dansk Center for Partikelterapi, Indgang B3, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål, og der vil blive serveret kaffe/te, sandwich og drikkevarer.

Antallet af deltagere er begrænset til 40. Det er derfor vigtigt at tilmelde sig hurtigt og senest onsdag den 3. november.

Tilmelding sker ved mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.


Mød lægerne på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi – Rigshospitalet

 

©Rigshospitalet

Vi skal på besøg på Rigshospitalets nye nordfløj, hvor lægerne og koordinationssygeplejerske Kirsten Læssøe vil fortælle om nogle meget spændende emner.

Program:

  • Hørebevarende kirurgi med anvendelse af monitorering af hørelsen under operationen, v. Per Caye-Thomasen
  • Forudsigelse af tumorvækst i forbindelse med diagnostisk scanning – opdatering, v. Hjalte Sass
  • Patientens forløb i afdelingen, v. Kirsten Læssøe

Mødet finder sted tirsdag den 9. november 2021, kl. 16 -18 på Rigshospitalets nye nordfløj på Inge Lehmanns vej, opgang 7, 2100 København.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål, og der vil blive serveret kaffe/te, sandwich og drikkevarer.

Antallet af deltagere er begrænset til 40. Det er derfor vigtigt at tilmelde sig hurtigt og senest onsdag den 3. november.

Tilmelding sker ved mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.

Årsmøderne i 2021 og 2022

Vi ser frem til Årsmødet 2021, den 2.-3. oktober på Musholm Kursuscenter. Vi kan desværre ikke tilbyde flere pladser, da alt er optaget.

Vi kan derimod allerede nu annoncere det næste årsmøde, der afholdes på Hornstrup Kursuscenter ved Vejle den 19. – 20. marts 2022. Alle er velkomne også ikke medlemmer, der ønsker at vide mere om at leve med et vestibulært schwannom. Program og pris vil blive annonceret i det kommende nummer af vores medlemsblad, som forventeligt udkommer i december 2021 og på hjemmesiden. Kontakt venligst vores kasserer Per Andersen for nærmere oplysninger.

Vi håber at se mange af jer.

Vedr. Medlemsnyt 2-21

Det næste nummer af Medlemsnyt 2-21 udsendes ikke som planlagt i september grundet COVID-19 situationen. Dette skyldes aflysninger af flere aktiviteter i foråret 2021 og deraf mangel på stof til formidling. Dette til trods for, at vi i bestyrelsen har haft god aktivitet med mange nye tiltag, som vi ser frem til at præsentere på vores kommende årsmøde, på hjemmesiden og i medlemsbladet, som nu er planlagt til at udkomme i december. Deadline for modtagelse af indlæg til bladet er den 15. november 2021.

Nu er det nye nummer af Medlemsnyt 1-21 tilgængelig

Produktionen af det nye medlemsblad har været længere tid undervejs end forventet, hvilket vi beklager.

Men, der er spændende nyt om blandt andet de seneste internationale undersøgelser af livskvaliteten hos personer ramt at vestibularis schwannom (AN), og om hvordan restknuder opfører sig.

For de medlemmer, der lider af et meningeom, har vi gengivet et resumé af de kliniske retningslinjer for behandlingen af disse knuder.

Derudover er der naturligvis andet nyt om bl.a. andre patientforeninger og lidt om, hvad vi har tænkt på at arbejde med i fremtiden.

Og så ser vi frem til vores årsmøde den 2.-3. oktober 2021. Velkommen til!

God læselyst. Du finder bladet her

Årsmødet 2021 udsat

Grundet COVID-19 situationen er årsmødet og generalforsamlingen udsat til weekenden den 2. og 3. oktober 2021.

Mødet finder som planlagt sted på Musholm ferie, sport og konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør.

Alle også ikke-medlemmer kan deltage i årsmødet. Temaet bliver livskvalitet med fokus på høreapparater, og så er der naturligvis andre spændende foredrag som sædvanligt bl.a. af vores dygtige læger fra Rigshospitalet samt specialister fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Tilmelding finder du her