Nu er det nye nummer af Medlemsnyt 1-21 tilgængelig

Produktionen af det nye medlemsblad har været længere tid undervejs end forventet, hvilket vi beklager.

Men, der er spændende nyt om blandt andet de seneste internationale undersøgelser af livskvaliteten hos personer ramt at vestibularis schwannom (AN), og om hvordan restknuder opfører sig.

For de medlemmer, der lider af et meningeom, har vi gengivet et resumé af de kliniske retningslinjer for behandlingen af disse knuder.

Derudover er der naturligvis andet nyt om bl.a. andre patientforeninger og lidt om, hvad vi har tænkt på at arbejde med i fremtiden.

Og så ser vi frem til vores årsmøde den 2.-3. oktober 2021. Velkommen til!

God læselyst. Du finder bladet her

Årsmødet 2021 udsat

Grundet COVID-19 situationen er årsmødet og generalforsamlingen udsat til weekenden den 2. og 3. oktober 2021.

Mødet finder som planlagt sted på Musholm ferie, sport og konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør.

Alle også ikke-medlemmer kan deltage i årsmødet. Temaet bliver livskvalitet med fokus på høreapparater, og så er der naturligvis andre spændende foredrag som sædvanligt bl.a. af vores dygtige læger fra Rigshospitalet samt specialister fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Tilmelding finder du her

Medlemsblad nr. 3. 2020

I det nye nummer af medlemsbladet kan du bl.a. læse om programmet for det kommende årsmøde, der er udsat til oktober 2021 grundet COVID-19 situationen.

Læs også om spændende forskning inden for høreapparater og den offentlige praksis for tilbud af forskellige apparattyper.

Du finder også vigtig information om visitationspraksis fra Rigshospitalet.

God læsning med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle. Se bladet her

Fyraftensmøde om Tinnitus og Svimmelhed

I forbindelse med acusticusneurinom er høretab og herved tinnitus en kendt følgevirkning.
Ved fyraftensmødet vil jeg komme nærmere ind på hvad tinnitus er,  og komme med forslag til strategier, der kan mindske generne ved tinnitus og herved gøre det lettere ”at leve med tinnitus”.
Svimmelhed og balanceproblemer er også en velkendt følge både før og efter en operation. Jeg vil på mødet gennemgå balancesystemet og give eksempler på øvelser, der kan indgå i den daglige træning for at genoprette den tabte funktion.
Venlig Hilsner
Kristine B. Scharling
Høre- og tinnituskonsulent
 
Grundet Covid-19 er der begrænset pladser (9 stk.)
 
Sted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV
Tid: d. 14 december, kl. 16-17.30
Tilmelding, skriv til: kasserer@acusticusneurinom.dk

Foredrag – kontrolscanninger af personer med et acusticusneurinom – tilbageblik

©Odense Universitetshospital

Tirsdag den 20. oktober 2020, lykkedes det at afholde Gå-hjem-mødet på Høreklinikken på Odense Universitetshospital. Daglig leder på klinikken overlæge Rikke Schnack-Petersen, fortalte om afdelingen, diagnosticeringen og erfaringer med kontrolscanninger af personer med et acusticusneurinom (vestibulært schwannom). I næste nummer af medlemsbladet, der udkommer i december 2020, kan I læse mere om mødet.