Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen søndag den 20. marts kl. 09.00

På Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Dagsorden i henhold til vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2023
 5. Foreslået kr. 340,-
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt