Der er spændende nyt med referaterne af indlæggene på årsmødet i oktober 2021, hvor vi blandt andet hørte om den nyeste forskning inden for høreapparater, forbedring af livskvalitet og udviklingen inden for behandlingen af patienter med et vestibulært schwannom (AN).

Bladet indeholder også omtale af gå-hjem-møderne på henholdsvis på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Her fik vi information om mulighederne for behandling med den nye partikelterapi og den nyeste overvågningsmetode (neuromonitering) i forbindelse med en hørebevarende operation.

Find bladet her (kræver login)

Med ønsket om god læselyst ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.