Der er stadig mulighed for tilmelding til årsmødet

Udvidet mulighed for at søge om friplads til ny-diagnosticerede – medlemmer som ikke medlemmer af foreningen.

Læs mere:

Vi har fået mulighed for at forlænge tilmeldingsfristen til vores årsmøde, se Indkaldelse til et spændende årsmøde og generalforsamling med mulighed for gratis deltagelse af ny-diagnosticerede – Acusticusneurinom, frem til 1. marts eller, så længe der er plads.

Alle ny diagnosticerede, som har fået konstateret et vestibularis schwannom (AN) i perioden 1. januar 2021 frem til 1. marts 2022 kan søge om friplads, da vi stadig har nogle midler bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet til dette formål. Send en mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk mrk. Årsmødet 2022 – friplads. Så vil vi behandle din ansøgning og ønsker dig velkommen til årsmødet.