Tidspunkt:

Lørdag den 19. og søndag den 20. marts 2022

Sted:

Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Program for årsmødet:

Lørdag:

09.00-09.30: Ankomst. Kaffe og brød

09.30-09.40: Velkomst ved formand Simon B. Leonhard

09.40-10.40: Hjælpemidler på arbejdsmarkedet, ved Jan Bircherod Calundan, hørekonsulent ved Hjernecenter Syd.

10.40-11.15: Øjenproblemer, ved optometrist Rasmus Hagenau,

Kontaktlinseinstituttet Aarhus.

11.15-11.45: Svimmelhedsproblemer, ved vestibulogiassistent Gerd Bach Hansen, Rigshospitalet Center for Hørelse og Balance

11.45-13.00: Mental træthed, ved seniorkonsulent Mogens Vedel.

13.00-14.00: Frokost

14.00-15.30: Tilbage til naturen, ved naturterapeut Kåre Holl.

15.30-16.00: Kaffe

16.00-18.00: Gruppe diskussioner/Fri leg

  1. Mestring – ”ny-diagnosticerede”
  2. Pårørende
  3. Aktive på arbejdsmarkedet – og hvordan kommer man tilbage
  4. Ny-opererede
  5. ”Wait and Scan”

19.00-: Middag og hygge

Søndag:

07.00-08.30: Morgenbuffet

08.45-09.00: Morgensang v/Berit og Jørgen

09.00-09.45: Generalforsamling (se indkaldelse til generalforsamling 2022)

09.45-10.00: Kaffe

10.00-12.00: Læger fra Rigshospitalet og Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. (Indhold vil blive annonceret).

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Paneldiskussion med lægerne

14.00-14.30: Kaffe

14.30: Farvel og tak

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Prisen for deltagelse i årsmødet på Hornstrup Kursuscenter 19.-20. marts 2022 er:

1.000, – for medlemmer og kr. 2.000, – for ikke-medlemmer.

Prisen dækker 1 overnatning, 4 måltider og diverse kaffe, frugt m.m.

Mange har en lang rejse til årsmødet, og ønsker du/I at komme dagen før, altså om fredagen, koster et enkeltværelse kr. 600,- for overnatning og et dobbeltværelse kr. 900,-. Prisen inkluderer dagens menu fredag aften med et glas vin samt morgenmad lørdag.

Deltagelse uden overnatning koster kr. 450,- for lørdag og/eller kr. 250,- for søndag, med samme forplejning som ved overnatning. Igen dobbeltpris for ikke-medlemmer. Det er dog gratis at deltage i generalforsamlingen.

Send en mail til kassereren, gerne i god tid og senest 17. januar 2022 med din tilmelding til:

tilmelding@acusticusneurinom.dk, Mrk. Årsmøde 2022 eller ring til kassereren: mobil 4174 3560.

Betaling for årsmødet skal være overført til foreningens konto (Reg./kontonr. 1551 – 1242 3977) senest 17. januar, og du/I er ikke tilmeldt, før betalingen er overført.

Tilmeldingen er bindende, da vi ikke kan ændre vores værelsesbestillinger efter tilmeldingsfristen.

 

Mulighed for gratis deltagelse for ny-diagnosticerede

Foreningen har som et højt prioriteret emne “Mestringskurser” på tapetet.

Mestringskurser er et begreb, vi har lånt fra Norge, hvor alle ny-diagnosticerede VS-patienter af det offentlige tilbydes et 2-dages seminar om deres sygdom. Vi kunne som forening godt ønske os, at det samme tilbud findes i Danmark, men det gør det ikke.

Foreningens årsmøder ligner til gengæld langt hen ad vejen et mestringskursus, dvs. hvor indholdet er indlæg fra læger, fysioterapeuter, psykologer, hørekonsulenter mm.

Som et skridt på vejen hen mod mestringskurser i Danmark, tilbyder vi derfor ny-diagnosticerede i Danmark at deltage i årsmødet, gratis som det er i Norge.

Foreningen har fra Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) modtaget et tilskud til dette formål. Vi kan derfor tilbyde gratis deltagelse til 10 ny-diagnosticerede på vores næste årsmøde i Hornstrup marts 2022.

Vi har besluttet, at lodtrækning blandt ansøgerne må være det mest retfærdige, da først-til-mølle-princippet ikke vil kunne bruges af hensyn til diagnosticeringstidspunktet.

Så reglerne er disse:

Hvis du er ny-diagnosticeret fra oktober 2021 og frem, kan du søge om en friplads til årsmødet i 2022 under forudsætning af, at du ikke har været med før, dvs. ikke har deltaget i årsmødet i oktober 2021.

Foreningens medlemmer har fortrinsret, og kun i tilfælde af ledige fripladser, vil pladserne blive tilbudt Facebook-gruppen.

Du tilmelder dig til årsmødet, på samme vis som alle andre medlemmer, ved at sende en mail om deltagelse til foreningen. Du anfører, at du søger en friplads og betaler ved tilmeldingen, som alle andre der tilmelder sig. Du kan læse mere om tilmelding til årsmødet andetsteds i bladet.

En uge før tilmeldingsfristen udløber, får du at vide, om du “har vundet”. Har du ikke vundet en friplads, kan du annullere din tilmelding og få pengene tilbage eller fastholde din tilmelding med den egenbetaling, som du allerede har betalt.

Hvis du annullerer din friplads, vil pladsen gå tilbage i ansøgerpuljen.

Når du med friplads deltager i årsmødet, vil du få refunderet tilmeldingsgebyret.