8 nye sygdomsfoldere  er udkommet: Generelt, Diagnose, Hjernen, Øjenpleje, Høretab, Hovedpine, Balance, Facialis.

Folderne rekvireres gratis, ved at henvende dig til vores kasserer Birgit Sørensen, bsgilleleje@gmail.com, tlf. 40420997.

De nye foldere er også tilgængelige på vores hjemmeside / publikationer / Danske publikationer

OBS. Hvis I får ny mail adr.,så vær rar og meld det til kassereren.