Det næste nummer af Medlemsnyt 2-21 udsendes ikke som planlagt i september grundet COVID-19 situationen. Dette skyldes aflysninger af flere aktiviteter i foråret 2021 og deraf mangel på stof til formidling. Dette til trods for, at vi i bestyrelsen har haft god aktivitet med mange nye tiltag, som vi ser frem til at præsentere på vores kommende årsmøde, på hjemmesiden og i medlemsbladet, som nu er planlagt til at udkomme i december. Deadline for modtagelse af indlæg til bladet er den 15. november 2021.