Gå-hjem møder efterår 2023

Gå-hjem møder 2023

Fremlæggelse at resultaterne af Foreningens Livskvalitetsundersøgelse

På to medlemsmøder i slutningen af november vil vi fremlægge resultaterne af vores Livskvalitetsundersøgelse. Over halvdelen af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet, har deltaget og sendt deres svar retur. Vi er meget glade for og taknemmelige over den høje svarprocent.

På møderne vil centrale tal og vores hovedkonklusioner fra undersøgelsen af den oplevede livskvalitet blandt medlemmerne blive gennemgået. Undersøgelsen er blevet lavet på en måde, så det efterfølgende har været muligt for os fra forskellige vinkler at analysere tallene, så vi har kunnet få et uddybende perspektiv på de data, som vi har indsamlet.

Møderne bliver holdt i henholdsvis Fredericia og Hovedstadsområdet. Programmet starter med et oplæg ved Elisabeth Dannesboe, som sammen med hovedforfatteren Anette Nielsen har udarbejdet rapporten på baggrund af undersøgelsen. Bagefter er der tid til spørgsmål. Foreningen er vært ved en sandwich og noget at drikke, så der bliver også mulighed for samvær med de andre mødedeltagere efterfølgende. Vi vil gerne have tilmelding på  medlemsservice@acusticusneurinom.dk senest den 13. november, hvor man oplyser, hvilket af de 2 møder, man ønsker at deltage i, så diverse indkøb kan foretages hensigtsmæssigt.

Møde i Hovedstadsområdet

Mødet finder sted den. 20. november kl. 18:30-20:30

Center for Specialundervisning for Voksne, Frankrigsgade 4, 2300 København S 

Oplægsholder Elisabeth Dannesboe

Møde i Fredericia

Mødet finder sted den 27. november kl. 17-19 

Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

Oplægsholder Elisabeth Dannesboe

Referat fra årsmødet og generalforsamlingen 2023 i Medlemsnyt 1-2023

Referat fra årsmødet og generalforsamlingen 2023 findes i Medlemsnyt 1-2023. Her kan I læse om faglige indlæg om tinnitus og ikke mindst indlæg fra lægerne på Rigshospitalet og Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Der er også spændende indlæg fra deltagere på årsmødet og om vores undersøgelse af livskvaliteten hos os, der er ramt af et vestibulært schwannom (AN).

Se det her (login password fås ved indmeldelse i foreningen).

Husk årsmødet i 2024 der afholdes på Hornstrupcentret v/ Vejle den 16.-17. marts. ALLE ER VELKOMNE. På gensyn.

Medlemsnyt 1-2023

Kære medlemmer

Det nyeste medlemsblad (1-2023) er netop lagt op på vores hjemmeside.

Alle Jer der har oplyst en mailadresse til foreningen får bladet som pdf-fil, og ligeledes bliver det trykte blad sendt ud til de medlemmer der gerne vil have bladet i hånden.

Som altid må I gerne lige tænke over om der er en ny mailadresse eller postadresse, som vi skal have opdateret i vores medlemskartotek. Send besked om evt. ændringer til medlemsservice@acusticusneurinom.dk.

Det har beklageligvis trukket ud med færdiggørelsen af bladet, men nu er det her altså. Læs de spændende artikler om årsmødet i marts, nyt fra Rigshospitalet, gode medlemsindlæg og meget andet.

Og god sommer til Jer alle, hilsen redaktionen

 

 

Nyt medlemsblad

Kære medlemmer

Det nyeste medlemsblad (2-3-2022) er netop lagt op på vores hjemmeside.

Alle Jer der har oplyst en mailadresse til foreningen har allerede fået bladet som pdf-fil, og ligeledes er det trykte blad sendt ud til de medlemmer der gerne vil have bladet i hånden. Vi beklager at vi pga tidspres ikke fik bladet ud i december som vi plejer.

Bemærk i bladet omtalen af vores næste årsmøde i marts, og tidsfristen for deltagelse, som er senest 15. feb.Efter denne dato kan du selvfølgelig stadig tilmelde dig, men vi kan ikke garantere at hotellet har værelser til os.

Du finder beskrivelse af tilmelding til årsmødet under nyheder.

Bemærk også at “Indkommende forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fem uger inden afholdelsen af generalforsamlingen”

Læs i bladet også om to spændende gå-hjem møder på Rigshospitalet og DCPT om nye behandlingstiltag og resultater udtrukket fra vores store nationale database.

Og fra gruppen der har stået for livskvalitetsundersøgelsen:

En stor tak skal lyde til medlemmerne!

Over 50 % af dem, der fik tilsendt undersøgelsen, har svaret på alle spørgsmålene! Det er meget flot for den type undersøgelser.

Vi har nu et omfattende datagrundlag at arbejde videre med. Rapportskrivningen er igang, og vi håber på, at kunne præsentere i hvert fald dele af resultaterne på det kommende årsmøde d. 18-19 marts 2023.

Vi vil også løbende offentliggøre resultater og rapport i bladet og her på hjemmesiden.

På vores seneste bestyrelsesmøde udtrak vi tre vindere til en flaske vin blandt de besvarelser der kom rettidigt ind. Det er Lene, Lone og Jens Ole. De har fået direkte besked.

 

Årsmøde og generalforsamling 2023

Indkaldelse til årsmøde og ordinær generalforsamling

Tidspunkt:

Lørdag den 18. og søndag den 19. marts 2023

Sted:

Comwell Klarskovgård,

Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Program for årsmødet:

Lørdag:

09.00-09.30               Ankomst. Kaffe og brød

09.30-09.40               Velkomst ved formand Simon B. Leonhard

09.40-11.45               Livskvalitet? Ja, selv med tinnitus

ved cand.psych.aut Tom Steen

10.45-12.00               Kaffe

12.00-13.00               Ansigtsoperation – muligheder og livskvalitet efter operation

Ved overlæge Mette Wolters, Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

13.00-14.00               Frokost

14.00-15.45               Livskvalitet og gruppediskussioner

  1. Pårørende
  2. Wait and scan
  3. Erhvervsaktive
  4. Mestring
  5. Livet efter stråling
  6. Livet efter operation

15.45-16.00               Kaffe

16.00-18.00               Livet er fantastisk

19.00-                       Middag og hygge

Søndag:

07.00-08.30               Morgenbuffet

08.45-09.00               Morgensang v/Berit og Jørgen

09.00-09.45               Generalforsamling

                                      Bemærk: forslag til vedtægtsændringer finder du her her

09.45-10.00               Kaffe

10.00-12.00               Indlæg fra læger Rigshospitalet og Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

10.00-10.40 Nyt fra Rigshospitalet. Overlæge-professor Per Cayé. Afdeling for Øre-Næse- og Halskirurgi og Audiologi. Rigshospitalet

10.40-11.20 Nyt fra Rigshospitalet. Overlæge Lars Poulsgaard. Afdeling for Nerve- og Hjernekirurgi. Rigshospitalet

11.20-12.00 Patienter med nydiagnosticeret vestibulært schwannom (AN), udredning, behandling og opfølgning. Jiri Bartek, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

12.00-13.00               Frokost

13.00-14.00               Paneldiskussion med lægerne

14.00-14.30               Kaffe

14.30-15.00               Evaluering – Farvel og tak

Ret til ændringer forbeholdes.