Symptomer


De første symptomer på et acusticusneurinom(AN) overses let, fordi man dårligt bemærker dem. De symptomer, man som regel først mærker, er lettere nedsat hørelse på det ene øre og evt. svimmelhed og balanceproblemer. Hørenedsættelsen er som regel let, men den ledsages ofte af en mindre, fin lyd eller ringen i øret – tinnitus. Hørenedsættelsen forværres for det meste kun ganske langsomt. Det gør, at mange ikke opdager, at hørelsen er blevet forringet på det ene øre.

Hvis knuden er så stor, at den trykker på omgivende dele af hjernen, kan der komme mere alvorlige symptomer som dobbeltsyn, følelsesforstyrrelser eller påvirket bevidsthedsniveau.

Disse symptomer kan være de samme ved meniér-lidelsen eller ontosclerose (forkalkning i mellemøret).

Hvis knuden presser på ansigtsnerven, kan man få sitren eller nedsat bevægelighed eller følelsesløshed i den ene side af ansigtet.

Nogle får hovedpine og/eller træthed. Kvalme er også almindeligt forekommende.