Symptomer


Et acusticusneurinom (AN)/vestibulært schwannom er en godartet tumor ,der udspringer fra ligevægtsdelen af den ottende hjernenerve, som ligger i den lille knoglekanal bag det indre øre.

Herfra vokser tumoren indad i kraniet, hvor den kan påvirke og skubbe til det omkringliggende væv, som er hjernenerver, hjernestammen og lillehjernen.

Selvom tumoren er godartet, kan den i nogle tilfælde, hvis den bliver stor, true livsvigtige funktioner.

Et (AN) vokser som regel langsomt over flere år og sædvanligvis i gennemsnit under 2 mm om året.

Mange (AN) vokser ikke, efter de er diagnosticeret, medens ca. 10% vokser med mere end 2 mm om året.

De første symptomer på et AN overses let, fordi man dårligt bemærker dem. De symptomer, man som regel først mærker, er lettere nedsat hørelse på det ene øre og evt. svimmelhed og balanceproblemer. Hørenedsættelsen er som regel let, men den ledsages ofte af en mindre, fin lyd eller ringen i øret – tinnitus. Hørenedsættelsen forværres for det meste kun ganske langsomt, -så langsomt- at mange ikke tænker over, at hørelsen er blevet forringet på det ene øre.

Disse symptomerne kan være de samme ved meniér- lidelsen eller ontosclerose (forkalkning i mellemøret).

Hvis tumoren presser på ansigtsnerven, kan man få sitren eller nedsat bevægelighed eller følelsesløshed i den ene side af ansigtet.

Nogle får hovedpine og/eller træthed. Kvalme er også almindeligt forekommende.

I dag er det muligt at opdage et AN på et tidligt tidspunkt ved at foretage forskellige undersøgelser:

… høreprøve kan vise nedsat hørelse

… kalorisk prøve (hvor der hældes varmt og koldt vand i øret) kan vise om ligevægtssansen er berørt.

… hjernestammeaudiometri (en speciel høreprøve) kan vise, om den 8.hjernenerve er berørt

Disse undersøgelser kan udføres på alle sygehuse med ontologisk/audiologiske afdelinger. Høreprøve kan man også få foretaget hos egen ørelæge.

En mere sikker diagnose kan først stilles ved en MR-scanning. Ved en sådan scanning kan man finde tumorer, der kun er få mm store, og som måske endnu ikke er vokset ud af den indre øregang. Man skal regne med, at der kan være en måleusikkerhed på op til 2 mm.