Operation


Valget af operationsmetode

Operation er den eneste behandling, der kan fjerne knuden helt. Operation af AN foregår altid på Rigshospitalets afdelinger henholdsvis Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi eller Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi.

Det endelige valg af operationsmetode sker efter en individuel lægelig vurdering og i samråd med dig (tag altid en pårørende med til samtalen).

Man opererer på to forskellige måder i Danmark, når man fjerner acusticusneurinomer. I forhold til valg af operationsmetoder er der forskellige fordele og ulemper afhængigt af hvilket operativt indgreb, der vælges.

Det translabyrintære indgreb

Dette indgreb anvendes normalt i de tilfælde, hvor knuden er stor. Metoden anvendes også, hvor knuden sidder et uheldigt sted eller, hvor hørelsen ikke er bevaringsværdig. En af fordelene ved dette indgreb er, at man under operationen ikke behøver at skubbe til hjernen. Det giver mindre risiko for bivirkninger.

Man skaber adgang til knuden i den indre øregang ved at operere gennem tindingebenet lige bag øret. Herved fjernes hele det indre øre og dermed også hørelsen og balancenerven på den opererede side. Fordelen ved indgrebet er, at det i langt den overvejende del af tilfældene lykkes at fjerne hele knuden. Det er meget sjældent, at knuden kommer igen. Der er også god sandsynlighed for ikke at beskadige ansigtsnerven. Ulempen er som sagt, at hørelsen og balancen forsvinder på den opererede side. Risikoen for påvirkning af ansigtsnervefunktionen opstår især ved større knuder. Det er vigtigt, at du informeres om, at jo større knuden er, jo større er risikoen for, at ansigtsnerven lider skade, så du kan få en eller anden grad af ansigtslammelse på den opererede side. I tilfælde, hvor fjernelse af hele knuden indebærer risiko for beskadigelse af ansigtsnerven, vælger kirurgen oftest at efterlade en mindre rest af knuden i et forsøg på at undgå ansigtslammelse. Der er gode chancer for, at den tilbageblivende rest af knuden ikke vokser.

Kirurgerne har udviklet en avanceret firhændig metode, som de bruger ved operationen. Denne metode har nedsat varigheden af operationen betydeligt og dermed mindsket risikoen for bivirkninger.

 

Operationsarret umiddelbart efter operationen

Det suboccipitale indgreb

Hvis hørelsen er bevaringsværdig, kan dette indgreb være relevant. Det foregår ved, at kraniet åbnes langt bag øret, og man får adgang til den indre øregang hen over lillehjernen. Det gør, at man kan skåne det indre øre (labyrinten) og dermed forsøge at bevare en del af hørelsen. Hovedulempen er, at man er nødt til at skubbe til hjernen for at få adgang, og det øger alt andet lige risikoen for bivirkninger såsom efterfølgende hovedpine.

Man kan ikke garantere hørebevarelsen.

 


For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)

I foreningens medlemsblad har der gennem årene været mange patientberetninger om forløb, hvor man er blevet opereret for et acusticusneurinom. Læs nogle eksempler her:

Hvert år til foreningens årsmøde er der oplæg af nogle af de læger, som behandler vores sygdom. De er beskrevet i medlemsbladet. Læs nogle eksempler her: