Operation


Operation

Der findes flere forskellige operationsmetoder, og der udvikles fortsat nye metoder.

I forhold til valg af operationsmetoder er der forskellige fordele og ulemper afhængigt af hvilket operativt indgreb, der vælges. Valget af operationsmetode. Det endelige valg af operationsmetode sker efter en individuel lægelig vurdering og i samråd med patienten (tag altid en pårørende med til samtalen).

Uanset størrelsen på tumoren, så kan du få foretaget hørebevarende operationer på Neurokirurgisk Klinik og på Øre-næse-halskirurgisk klinik.

Se artikel om operation her

Valg af strategi for behandling/opfølgning af acusticusneurinom (AN). Et supplement til neurokirurgens forklaring.

I tabellen i nedenstående link ses en sammenligning af AN behandlingsmulighederne; Ingen opfølgning eller behandling, Intervalskanning, Stereotaktisk strålebehandling, Translabyrintær fjernelse, Hørebevarende operation og Planlagt partiel fjernelse.

Se tabel her (Tabel er stor og derfor vises den i eget vindue)

Det translabyrintære indgreb

Det er indtil videre den almindeligste behandlingsform i Danmark og anvendes normalt i de tilfælde, hvor tumoren er stor eller sidder et mindre heldigt sted, og hvor hørelsen ikke er bevaringsværdig.Ved denne operation mister man hørelsen på den side, hvor tumoren sidder.Indgrebet bliver foretaget bag øret. Ved dette indgreb fjernes hele det indre øre og dermed også hørelsen og balancenerven på den opererede side.Fordelen ved indgrebet er, at det i langt den overvejende del af tilfældene lykkes at fjerne hele tumoren . Det er meget sjældent, at tumoren kommer igen.Ulempen er, at hørelsen og balancen forsvinder på den opererede side, samt at der er risiko for påvirkning af ansigtsnervefunktionen mv. især ved større tumorer. Det er vigtigt, at patienten informeres om, at jo større tumoren er, jo større er risikoen for at ansigtsnerven lider skade og derfor kan medføre ansigtslammelse. I tilfælde, hvor fjernelse af hele tumoren indebærer risiko for beskadigelse af ansigtsnerven, vælger kirugen nogle gange at efterlade en mindre rest af tumoren i forsøg på at undgå ansigtslammelse. Der er gode chancer for, at den tilbageblivende rest af tumoren ikke vokser.Operationen foretages dels på øre-næse-hals afdelingen på Rigshospitalet og på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Det suboccipitale indgreb

Undertiden forsøges denne adgang for at bevare en evt. hørerest.Indgrebet foretages omme fra nakkemusklen.Fordelen er, at hørelsen bevares i nogle tilfælde.Ulempen ved dette indgreb er, at hørelsen kan gå tabt, og at der er en risiko for påvirkning af ansigtsnervefunktionen.Operationen foretages på neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet.

Fossa media indgrebet (Dette indgreb foretage ikke mere i Danmark)

Anvendes kun ved små tumorer og for at bevare hørelsen.Det anvendes, når tumoren er lille under 1 cm og hørelsen er normal. I nogle tilfælde lykkes det at bevare hørelsen.Ulempen er risikoen for at hørelsen kan gå tabt samt risiko for ansigtslammelser, dobbeltsyn mv.Ved denne operation er risikoen for “at man ikke får det hele med”, og at tumoren kommer igen væsentligt større end ved det translabyrintære indgreb.

Hørebevarende operationer

På Rigshospitalets øre-næse-hals afd. foretager man hørebevarende retrolabyrintær indgreb. Det foregår ved samme adgang som ved det translabyrintær indgreb, idet man her skåner det indre øre (labyrinten).

Man kan ikke garantere hørebevarelse.  Forhåbningerne ved dette indgreb er endvidere, at indgrebet ikke medfører kronisk hovedpine.