Det nye dobbeltnummer af Medlemsnyt 2/3-21 er nu udkommet

Der er spændende nyt med referaterne af indlæggene på årsmødet i oktober 2021, hvor vi blandt andet hørte om den nyeste forskning inden for høreapparater, forbedring af livskvalitet og udviklingen inden for behandlingen af patienter med et vestibulært schwannom (AN).

Bladet indeholder også omtale af gå-hjem-møderne på henholdsvis på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Her fik vi information om mulighederne for behandling med den nye partikelterapi og den nyeste overvågningsmetode (neuromonitering) i forbindelse med en hørebevarende operation.

Find bladet her (kræver login)

Med ønsket om god læselyst ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen søndag den 20. marts kl. 09.00

På Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Dagsorden i henhold til vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2023
 5. Foreslået kr. 340,-
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Ny netværksgruppe i Nordsjælland og Hovedstadsområdet

Der er taget initiativ til etablering af en ny netværksgruppe på Sjælland. Det første møde har været afholdt med succes, hvilket du kan læse om i Medlemsnyt 2/3-21.

Det næste møde er søndag den 23. januar 2022. Skulle du have lyst til at deltage, er du mere end velkommen til at sende en sms på tlf. 2671 5506, eller du kan kontakte foreningen på dansk@acusticusneurinom.dk eller +45 46496718 for yderligere oplysninger.

Spændende gå-hjem-møder i efteråret 2021

Vi kan med glæde nu annoncere, at de gå-hjem-møder der sidste år blev aflyst grundet COVID-19 situationen nu vil blive afholdt i november 2021.

Foruden medlemmer af foreningen vil der også være mulighed deltagelse af pårørende og desuden medlemmer af vores Facebook.

Vi forbeholder os dog ret til at prioritere deltagelse af medlemmer, i det tilfælde, at der ikke er tilstrækkeligt antal pladser.

 

Møde på Dansk Center for Partikelterapi – Aarhus Universitetshospital Skejby

 

©Morten Høyer

Vi skal besøge det nye og eneste center i Danmark, hvor man foretager bestråling med protoner. Her vil ledende overlæge Morten Høyer fortælle om centret og om muligheder for behandling af vestibulært schwannom (acusticusneurinom).

Program:

 • Generelt om partikelterapi
 • Henvisning og behandling med protoner
 • Pause
 • Protoner til acusticusneurinom
 • Rundvisning

Mødet finder set mandag den 8. november 2021 kl. 17-19 på Dansk Center for Partikelterapi, Indgang B3, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål, og der vil blive serveret kaffe/te, sandwich og drikkevarer.

Antallet af deltagere er begrænset til 40. Det er derfor vigtigt at tilmelde sig hurtigt og senest onsdag den 3. november.

Tilmelding sker ved mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.


Mød lægerne på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi – Rigshospitalet

 

©Rigshospitalet

Vi skal på besøg på Rigshospitalets nye nordfløj, hvor lægerne og koordinationssygeplejerske Kirsten Læssøe vil fortælle om nogle meget spændende emner.

Program:

 • Hørebevarende kirurgi med anvendelse af monitorering af hørelsen under operationen, v. Per Caye-Thomasen
 • Forudsigelse af tumorvækst i forbindelse med diagnostisk scanning – opdatering, v. Hjalte Sass
 • Patientens forløb i afdelingen, v. Kirsten Læssøe

Mødet finder sted tirsdag den 9. november 2021, kl. 16 -18 på Rigshospitalets nye nordfløj på Inge Lehmanns vej, opgang 7, 2100 København.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål, og der vil blive serveret kaffe/te, sandwich og drikkevarer.

Antallet af deltagere er begrænset til 40. Det er derfor vigtigt at tilmelde sig hurtigt og senest onsdag den 3. november.

Tilmelding sker ved mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.

Årsmøderne i 2021 og 2022

Vi ser frem til Årsmødet 2021, den 2.-3. oktober på Musholm Kursuscenter. Vi kan desværre ikke tilbyde flere pladser, da alt er optaget.

Vi kan derimod allerede nu annoncere det næste årsmøde, der afholdes på Hornstrup Kursuscenter ved Vejle den 19. – 20. marts 2022. Alle er velkomne også ikke medlemmer, der ønsker at vide mere om at leve med et vestibulært schwannom. Program og pris vil blive annonceret i det kommende nummer af vores medlemsblad, som forventeligt udkommer i december 2021 og på hjemmesiden. Kontakt venligst vores kasserer Per Andersen for nærmere oplysninger.

Vi håber at se mange af jer.