Gå-hjem møder 2023

Fremlæggelse at resultaterne af Foreningens Livskvalitetsundersøgelse

På to medlemsmøder i slutningen af november vil vi fremlægge resultaterne af vores Livskvalitetsundersøgelse. Over halvdelen af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet, har deltaget og sendt deres svar retur. Vi er meget glade for og taknemmelige over den høje svarprocent.

På møderne vil centrale tal og vores hovedkonklusioner fra undersøgelsen af den oplevede livskvalitet blandt medlemmerne blive gennemgået. Undersøgelsen er blevet lavet på en måde, så det efterfølgende har været muligt for os fra forskellige vinkler at analysere tallene, så vi har kunnet få et uddybende perspektiv på de data, som vi har indsamlet.

Møderne bliver holdt i henholdsvis Fredericia og Hovedstadsområdet. Programmet starter med et oplæg ved Elisabeth Dannesboe, som sammen med hovedforfatteren Anette Nielsen har udarbejdet rapporten på baggrund af undersøgelsen. Bagefter er der tid til spørgsmål. Foreningen er vært ved en sandwich og noget at drikke, så der bliver også mulighed for samvær med de andre mødedeltagere efterfølgende. Vi vil gerne have tilmelding på  medlemsservice@acusticusneurinom.dk senest den 13. november, hvor man oplyser, hvilket af de 2 møder, man ønsker at deltage i, så diverse indkøb kan foretages hensigtsmæssigt.

Møde i Hovedstadsområdet

Mødet finder sted den. 20. november kl. 18:30-20:30

Center for Specialundervisning for Voksne, Frankrigsgade 4, 2300 København S 

Oplægsholder Elisabeth Dannesboe

Møde i Fredericia

Mødet finder sted den 27. november kl. 17-19 

Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

Oplægsholder Elisabeth Dannesboe