Kære medlemmer

Årets sidste opslag på hjemmesiden bliver en julehilsen fra bestyrelsen.

Vi ønsker Jer alle en god Jul og et forhåbentligt, om måske ikke ligefrem lykkebringende, så et fornuftigt Nytår uden for mange bump på vejen.

Året i foreningen har på mange punkter lignet de forrige år, der har været årsmøde og gå-hjem møder, og Medlemsnyt, ja, der blev desværre kun 1 blad i 2023, af forskellige årsager som mest bunder i at energien også i bestyrelsen kan svinge lidt. Men der kommer i januar 2024 et medlemsblad hvor vi bl.a. løfter sløret for det kommende årsmøde i Hornstrup d.16-17 marts.

Vores livskvalitetsundersøgelse er endelig ved at være færdig. Det har været et kæmpearbejde at lave undersøgelsen, meget større  end vi troede, da vi, som lidt glade amatører, gik ind i det.

Vi glæder os til at præsentere undersøgelsen i 2024, og den har også været præsenteret på to gå-hjem møder i efteråret. Vi tror på at undersøgelsen har givet os nogle faktuelle oplysninger, som kan være medlemmerne til nytte i forskellige sammenhænge.

Kærlig julehilsen fra bestyrelsen