Kære medlemmer

Af forskellige årsager har redaktionen desværre ikke fået Medlemsnyt gjort færdigt til tryk og forsendelse i december, som vi plejer. Bladet kommer derfor først ud i sidste halvdel af januar 2023. Det samme er gældende for de medlemmer der kun får bladet som pdf-fil.

Se opslagene ved årsmødet 2023 og tilmeldingsproceduren, der denne gang er tilrettelagt i NemTilmeld.