Det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at finde stof nok til at udgivelsen af det planlagte nummer af vores medlemsblad i september.

Aktivitetsniveauet er generelt lavt hen over sommeren, og vi har heller ikke modtaget nogle forslag til indlæg. Vi er også i bestyrelsen optaget af andre tiltag, som vi håber vi kan fortælle om i næste nummer af medlemsnyt. Dette bliver et dobbeltnummer, der udkommer til december. Deadline for modtagelse af indlæg til bladet er den 15. november 2022.

Vi gør dog opmærksom på de to Gå-hjem-møder, der afholdes i på henholdsvis Rigshospitalet den 24. oktober og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital Skejby den 25. oktober – se ”Gå-hjem-møder – efteråret 2022”. Tilmelding til møderne på tilmelding@acusticusneurinom.dk, MRK Rigshospitalet eller Skejby eller på telefon 4649 6718.