Forsikringsmæssige forhold


Når man får diagnosen acusticus neurinom, (AN) skal man være opmærksom på eventuelle forsikringsforhold og den mulighed, der er for klage over den behandling, som man modtager i det offentlige sygehusvæsen.

Forsikringsforhold
Når vi ser på forsikringsforholdene, er der 2 områder, som kan komme i spil. Den forsikring som er tegnet og dækker kritisk sygdom, og den forsikring som er tegnet og dækker tab af arbejdsevne.

Kritisk Sygdom
Som oftest er det ens arbejdsgiver, der har tegnet en forsikring, der dækker kritisk sygdom. Der er dog også enkelte, der selv har tegnet en forsikring mod kritisk sygdom. Der kan også være tale om, at der i de dækninger, som er dækket i ens pensionsordning, er en dækning, der hedder kritisk sygdom. Så tjek med din arbejdsgiver og/eller din pensionsordning om der er en forsikring, der dækker kritisk sygdom.

Er der en forsikring, der dækker kritisk sygdom, kan du dog ikke være sikker på at den dækker diagnosen AN, og at du dermed får udbetalt et beløb. Dette selvom AN kan være en livstruende sygdom, og lægerne anbefaler, at man får fjernet knuden.

Når man skal finde ud af, om man er dækket, er man nødt til at se i forsikringens police, idet det er her, man kan se om forsikringen dækker diagnosen AN. Det er nemlig ikke alle forsikringsselskaber, der dækker AN. Nogle forsikringsselskaber dækker slet ikke f.eks. FG (Forenede gruppeliv), andre dækker, hvis du bliver opereret, og der efterfølgende konstateres en men grad større end x%. Denne % kan også være forskellig fra selskab til selskab. Umiddelbart er der ingen selskaber, der dækker, blot man har fået konstateret AN.

Forholdene ændrer sig hele tid fra selskab til selskab, så det er nødvendigt at undersøge, hvad policen dækker på tidspunktet for diagnosen.

Er man rendt sur i at finde ud af, om man er dækket eller ikke, er man velkommen til at rette henvendelse til foreningens medlem, der tager sig af forsikringsforhold. Vedkommende finder du bagest i foreningens medlemsblad under kontaktpersoner.

Har man en uoverensstemmelse med sit forsikringsselskab og ønsker juridisk assistance/juridisk afklaring, har foreningen et samarbejde med advokatfirmaet Kroer/Fink., som man er velkommen til at tage kontakt til.

Ved henvendelse til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning.

I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.

Tab af arbejdsevne
De af os, der får diagnosen acusticus neurinom, er heldigvis ikke så hårdt ramte, at vi taber arbejdsevnen. Dog har vi enkelte medlemmer, som er så slemt påvirkede efter operation, at de ikke er i stand til at varetage deres daglige job. I de situationer vil der være mulighed for, at en tegnet forsikring mod tab af arbejdsevne vil kunne komme ind og dække her. Så har man en sådan forsikring husk da at kontakte dit forsikringsselskab. Mange er også dækket gennem pensionsordningen, særligt hvis det er en pensionsordning gennem ens arbejdsgiver.

Patientklage/Patienterstatning
Fra vi første gang henvender os til vores praktiserende læge eller til en øre næse hals læge, der efterfølgende henviser en til nærmere undersøgelse på sygehus til udredning af f.eks. AN, er man inde i sygehusvæsenets klage system, som man automatisk får besked om.

Kommer man til skade i forbindelse med en behandling i det danske sundhedssystem, kan man kræve den personskade, der er sket erstattet efter regler i Patienterstatningsloven/erstatningsansvarsloven.

Patientklage
Alle klager behandles af Styrelsen for patientklager. Gå ind på borger.dk og videre til klager over behandling. Du finder også linket her

Her kan du læse mere om, hvorledes du forholder dig, og hvordan du klager. Vær opmærksom på at hvis du også vil gøre hospitalet opmærksom på en mindre ting, der har været uhensigtsmæssig i din behandling, og du mener, det er væsentlig at hospitalet får kendskab til dette, skal du også indsende en klage. På den måde får hospitalet dine guldkorn at vide, og hospitalet vil officielt vurdere dine guldkorn og eventuelt foretage nødvendige ændringer i deres forretningsgange.

Nedenfor kan du se sagsbehandlingens faser,

Patienterstatning
Har du lavet en patientklage, får du ikke automatisk erstatning, selvom du får medhold i din klage. Du skal søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis du ønsker at søge erstatning for en behandlingsskade. For at få mere at vide om patienterstatningen gå ind på deres hjemmeside pebl.dk.

Der kan udbetales erstatning, uanset om der er begået fejl i forbindelse med den behandling, man har modtaget – kriteriet er blot, at man er påført en merskade i forhold til den grundlidelse, som man behandles imod.

Har man fået afslag på sin patienterstatningssag eller har dyberegående spørgsmål, der ikke kan afklares ved at gå ind på patienterstatningens hjemmeside pebl.dk, kan man eventuelt få afklaring på spørgsmål ved henvendelse til advokat firmaet Kroer/Fink, som foreningen har indgået en samarbejdsaftale med.

Ved henvendelse til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning.

I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.

For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)

På årsmødet i 2019 præsenterede Kroer/Fink, hvilke områder de kunne være behjælpelige med. Læs artiklen her:

”Advokatbistand i patientskadeerstatninger” (s.12)