Hørenedsættelse


Næsten alle patienter med acusticusneurinom(AN) får en eller anden grad af hørenedsættelse. Der er dog god hjælp at hente i form af høreapparater og andre hjælpemidler. Nedenstående link giver en oversigt over, hvilke muligheder, der er både i privat regi og i det offentlige.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/hvis-du-skal-ha-hoereapparat

Husk at den type høretab, som patienter med AN normalt har, kræver specialiseret viden, som kun findes i det offentlige system. De private høreklinikker tager sig af ukompliceret høretab.

Vær også opmærksom på, at man skal henvende sig på det lokale kommunikationscentre for at få viden om de hjælpemidler, som findes ud over høreapparater. Kommunikationscentret kan demonstrere de forskellige muligheder for en og hjælpe med at søge tilskud.

For at få vejledning i, hvordan man agerer i forhold til at få hjælp, kan det desuden anbefales at gå ind på Høreforeningens hjemmeside. Her er der en meget fin oversigt: “Find vej i systemet”. Det er en oversigt, man kan bruge, fra man har fået konstateret en hørenedsættelse, til man har fået et høreapparat og hjælp til at bruge det.

I Høreforeningens “Viden om” sektion står der information om hørelse, høreapparater og andet inden for området hørelse.

Høreforeningens folder “Høremanual” kommer man hele vejen rundt om emnet hørenedsættelse. Den er skrevet med udgangspunkt i ældre menneskers behov, men indeholder megen relevant viden.


For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)

Hvis man vil have større forståelse for høretab og afhjælpning af høretab, kan det anbefales at læse foreningens folder “Høretab – Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom” Læs den her

Herunder finder du links til artikler i vores medlemsblad, der handler om høreproblemer hos AN patienter: