Patientklage/Patienterstatning


Patientklage/Patienterstatning
Fra vi første gang henvender os til vores praktiserende læge eller til en øre næse hals læge, der efterfølgende henviser en til nærmere undersøgelse på sygehus til udredning af f.eks. AN, er man inde i sygehusvæsenets klage system, som man automatisk får besked om.

Kommer man til skade i forbindelse med en behandling i det danske sundhedssystem, kan man kræve den personskade, der er sket erstattet efter regler i Patienterstatningsloven/erstatningsansvarsloven.

Patientklage
Alle klager behandles af Styrelsen for patientklager. Gå ind på borger.dk og videre til klager over behandling. Du finder også linket her

Her kan du læse mere om, hvorledes du forholder dig, og hvordan du klager. Vær opmærksom på at hvis du også vil gøre hospitalet opmærksom på en mindre ting, der har været uhensigtsmæssig i din behandling, og du mener, det er væsentlig at hospitalet får kendskab til dette, skal du også indsende en klage. På den måde får hospitalet dine guldkorn at vide, og hospitalet vil officielt vurdere dine guldkorn og eventuelt foretage nødvendige ændringer i deres forretningsgange.

Nedenfor kan du se sagsbehandlingens faser,

Patienterstatning
Har du lavet en patientklage, får du ikke automatisk erstatning, selvom du får medhold i din klage. Du skal søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis du ønsker at søge erstatning for en behandlingsskade. For at få mere at vide om patienterstatningen gå ind på deres hjemmeside pebl.dk.

Der kan udbetales erstatning, uanset om der er begået fejl i forbindelse med den behandling, man har modtaget – kriteriet er blot, at man er påført en merskade i forhold til den grundlidelse, som man behandles imod.

Har man fået afslag på sin patienterstatningssag eller har dyberegående spørgsmål, der ikke kan afklares ved at gå ind på patienterstatningens hjemmeside pebl.dk, kan man eventuelt få afklaring på spørgsmål ved henvendelse til advokat firmaet Kroer/Fink, som foreningen har indgået en samarbejdsaftale med.

Ved henvendelse til advokatfirmaet, vil der være tale om en indledende telefonrådgivning.

I det omfang, man efterfølgende måtte ønske bistand ud over den indledende telefonrådgivning, vil dette kun ske efter en klar og forudgående prisaftale.

For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)

På årsmødet i 2019 præsenterede Kroer/Fink, hvilke områder de kunne være behjælpelige med. Læs artiklen her:

”Advokatbistand i patientskadeerstatninger” (s.12)