Medlemsnyt 2-2022

Det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at finde stof nok til at udgivelsen af det planlagte nummer af vores medlemsblad i september.

Aktivitetsniveauet er generelt lavt hen over sommeren, og vi har heller ikke modtaget nogle forslag til indlæg. Vi er også i bestyrelsen optaget af andre tiltag, som vi håber vi kan fortælle om i næste nummer af medlemsnyt. Dette bliver et dobbeltnummer, der udkommer til december. Deadline for modtagelse af indlæg til bladet er den 15. november 2022.

Vi gør dog opmærksom på de to Gå-hjem-møder, der afholdes i på henholdsvis Rigshospitalet den 24. oktober og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital Skejby den 25. oktober – se ”Gå-hjem-møder – efteråret 2022”. Tilmelding til møderne på tilmelding@acusticusneurinom.dk, MRK Rigshospitalet eller Skejby eller på telefon 4649 6718.

Gå-hjem-møder – efteråret 2022

Vi er igen i år blevet inviteret af henholdsvis Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) og Rigshospitalet til at afholde Gå-hjem-møder og kan derfor allerede nu annoncere tidspunkterne.

Programmet for møderne vil blive annonceret senere. Alle med diagnosticeret vestibulært schwannom (acusticusneurinom) eller pårørende er velkomne – dette gælder også ikke medlemmer og pårørende.

Tilmelding sker på tilmelding@acusticusneurinom.dk, MRK Rigshospitalet eller Skejby.

Øvrige oplysninger eller evt. tilmelding kan ske ved henvendelse til telefon 4649 6718.

Se herunder.

 

Møde på Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi

Mødet finder sted mandag den 24. oktober kl. 16-18 på Rigshospitalet, Inge

Lehmanns vej, opgang 7, 2100 København.

Møde på Aarhus Universitetshospital – Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)

Mødet finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 17–19 i centrets konferencesal

B240-122, indgang B3, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N.

Det nye nummer af Medlemsnyt 1-22 er nu udkommet

Vi beklager forsinkelsen i udsendelsen af bladet, men der er spændende nyt fra de mange indlæg, vi havde på årsmødet i marts 2022.

Vi hørte blandt andet om mulighederne for stråling og om forskelle og ligheder mellem de forskellige behandlingsformer. For første gang lykkedes det også af afholde en paneldiskussion med lægerne. Det var en rigtig god oplevelse for alle.

Vi har i forbindelse med årsmødet også interviewet nogle af deltagerne og bringer også et referat af denne undersøgelse i bladet.

Årsmødedeltagerne er rigtig glade for at være med og får megen ny viden og oplevelser med sig.

HUSK, at der er mulighed for at søge om friplads for ny-diagnosticerede til vores næste årsmøde, som afholdes på Klarskovgaard ved Korsør den 18.-19. marts 2023.

PÅ GLÆDELIGT GENSYN.

Find bladet her (kræver login)