Nyt medlemsblad

Kære medlemmer

Det nyeste medlemsblad (2-3-2022) er netop lagt op på vores hjemmeside.

Alle Jer der har oplyst en mailadresse til foreningen har allerede fået bladet som pdf-fil, og ligeledes er det trykte blad sendt ud til de medlemmer der gerne vil have bladet i hånden. Vi beklager at vi pga tidspres ikke fik bladet ud i december som vi plejer.

Bemærk i bladet omtalen af vores næste årsmøde i marts, og tidsfristen for deltagelse, som er senest 15. feb.Efter denne dato kan du selvfølgelig stadig tilmelde dig, men vi kan ikke garantere at hotellet har værelser til os.

Du finder beskrivelse af tilmelding til årsmødet under nyheder.

Bemærk også at “Indkommende forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fem uger inden afholdelsen af generalforsamlingen”

Læs i bladet også om to spændende gå-hjem møder på Rigshospitalet og DCPT om nye behandlingstiltag og resultater udtrukket fra vores store nationale database.

Og fra gruppen der har stået for livskvalitetsundersøgelsen:

En stor tak skal lyde til medlemmerne!

Over 50 % af dem, der fik tilsendt undersøgelsen, har svaret på alle spørgsmålene! Det er meget flot for den type undersøgelser.

Vi har nu et omfattende datagrundlag at arbejde videre med. Rapportskrivningen er igang, og vi håber på, at kunne præsentere i hvert fald dele af resultaterne på det kommende årsmøde d. 18-19 marts 2023.

Vi vil også løbende offentliggøre resultater og rapport i bladet og her på hjemmesiden.

På vores seneste bestyrelsesmøde udtrak vi tre vindere til en flaske vin blandt de besvarelser der kom rettidigt ind. Det er Lene, Lone og Jens Ole. De har fået direkte besked.

 

Årsmøde og generalforsamling 2023

Indkaldelse til årsmøde og ordinær generalforsamling

Tidspunkt:

Lørdag den 18. og søndag den 19. marts 2023

Sted:

Comwell Klarskovgård,

Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Program for årsmødet:

Lørdag:

09.00-09.30               Ankomst. Kaffe og brød

09.30-09.40               Velkomst ved formand Simon B. Leonhard

09.40-11.45               Livskvalitet? Ja, selv med tinnitus

ved cand.psych.aut Tom Steen

10.45-12.00               Kaffe

12.00-13.00               Ansigtsoperation – muligheder og livskvalitet efter operation

Ved overlæge Mette Wolters, Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

13.00-14.00               Frokost

14.00-15.45               Livskvalitet og gruppediskussioner

  1. Pårørende
  2. Wait and scan
  3. Erhvervsaktive
  4. Mestring
  5. Livet efter stråling
  6. Livet efter operation

15.45-16.00               Kaffe

16.00-18.00               Livet er fantastisk

19.00-                       Middag og hygge

Søndag:

07.00-08.30               Morgenbuffet

08.45-09.00               Morgensang v/Berit og Jørgen

09.00-09.45               Generalforsamling

                                      Bemærk: forslag til vedtægtsændringer finder du her her

09.45-10.00               Kaffe

10.00-12.00               Indlæg fra læger Rigshospitalet og Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

10.00-10.40 Nyt fra Rigshospitalet. Overlæge-professor Per Cayé. Afdeling for Øre-Næse- og Halskirurgi og Audiologi. Rigshospitalet

10.40-11.20 Nyt fra Rigshospitalet. Overlæge Lars Poulsgaard. Afdeling for Nerve- og Hjernekirurgi. Rigshospitalet

11.20-12.00 Patienter med nydiagnosticeret vestibulært schwannom (AN), udredning, behandling og opfølgning. Jiri Bartek, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

12.00-13.00               Frokost

13.00-14.00               Paneldiskussion med lægerne

14.00-14.30               Kaffe

14.30-15.00               Evaluering – Farvel og tak

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Kontingent 2023

Kontingent 2023

Kontingentet for 2023 er uændret 340 kr og opkræves i januar.

Jeg håber du har tilmeldt dig betalingsservice, det er meget nemmere for mig.
Er du tilmeldt vil det fremgå af din oversigt fra betalingsservice for januar 2023.
Hvis du ikke er tilmeldt vil du modtage et indbetalingskort med posten sidst i december måned.

Hvis du ikke ønsker at anvende betalingsservice kan du selvfølgelig betale med netbank, som tidligere.
Eller med Mobilepay, så skal du bruge 258367 som modtager.

Kontingent via betalingsservice:
Du kan tilmelde dig via din netbank eller via et link på vores hjemmeside.
Linket finder du under punktet “Om os – Bliv medlem”.

Du skal bruge følgende oplysninger:
• dit medlemsnr
• kontonr i din bank
• debitorgruppenr 00001
• pbs-nummer 09429921

Kontingent via netbank:
Registreringsnr 1551, konto 12423977, husk at angive medlemsnr i tekstfeltet

Kontingent via Mobilepay:
SEND 340 kr til 258367, husk at skrive medlemsnr i tekstfeltet.

Hvis du betaler med netbank eller mobilepay imødeser jeg gerne din indbetaling senest 8. januar 2023.

Venlig hilsen, Per, kasserer

Tilmelding til årsmødet 2023

Årsmødet 2023 er denne gang henlagt til Comwell Klarskovgaard, Korsør d 18-19 marts.
Vi har været der for nogle år siden, og mange synes det er et godt sted.

Som du kan læse andetsteds på hjemmesiden har vi valgt et produkt NemTilmeld som styrer alt omkring arrangementet. Priserne for deltagelse fremgår også i NemTilmeld, de er næsten uændrede og det er som sædvanligt dobbelt op hvis man ikke er medlem (men det kan man jo vælge at blive..).

Igen har vi en god pris til dem der har langt at rejse og ønsker at ankomme om fredagen, ligesom der er en god pris hvis man kun ønsker at deltage lørdag eller søndag uden overnatning.

Man kan altid deltage gratis i generalforsamlingen.

Til årsmødet 2023 tilbyder vi igen gratis deltagelse til max 10 deltagere, som er nydiagnosticerede og ikke har været med til årsmøde før.
Send en mail til medlemsservice hvis du ønsker at benytte dette tilbud.

Via NemTilmeld kan du angive om du vil deltage i samkørsel, enten som den der lægger bil til eller du ønsker at være passager. Så vil bestyrelsen prøve at få samkørsel til at gå op i en højere enhed.

Du kommer ind på NemTilmeld via dette link acusticusneurinom.nemtilmeld.dk

Er du i tvivl om anvendelsen af NemTilmeld, kan du skrive til vores nyoprettede postkasse medlemsservice@acusticusneurinom.dk

Vi ses i Korsør….

Medlemsnyt 2-3-2022

Kære medlemmer

Af forskellige årsager har redaktionen desværre ikke fået Medlemsnyt gjort færdigt til tryk og forsendelse i december, som vi plejer. Bladet kommer derfor først ud i sidste halvdel af januar 2023. Det samme er gældende for de medlemmer der kun får bladet som pdf-fil.

Se opslagene ved årsmødet 2023 og tilmeldingsproceduren, der denne gang er tilrettelagt i NemTilmeld.