Gå-hjem-møder – efteråret 2022

Vi er igen i år blevet inviteret af henholdsvis Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) og Rigshospitalet til at afholde Gå-hjem-møder og kan derfor allerede nu annoncere tidspunkterne.

Programmet for møderne vil blive annonceret senere. Alle med diagnosticeret vestibulært schwannom (acusticusneurinom) eller pårørende er velkomne – dette gælder også ikke medlemmer og pårørende.

Tilmelding sker på tilmelding@acusticusneurinom.dk, MRK Rigshospitalet eller Skejby.

Øvrige oplysninger eller evt. tilmelding kan ske ved henvendelse til telefon 4649 6718.

Se herunder.

 

Møde på Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi

Mødet finder sted mandag den 24. oktober kl. 16-18 på Rigshospitalet, Inge

Lehmanns vej, opgang 7, 2100 København.

 

Møde på Aarhus Universitetshospital – Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)

Mødet finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 17–19 i centrets konferencesal

B240-122, indgang B3, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N.

 

Program for Gå-hjem-møderne – efteråret 2022

Vi har nu fået programmet for mødet på Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Mandag 24. oktober 2022 kl. 16-18.

Mødet finder sted på Rigshospitalets nye afdeling på Inge Lehmanns Vej, Opgang 6, 3.sal, afsnit 6031, konferencerum 1.

Program

16.00   Velkommen, v. klinikchef Mads Klokker

16.05   Præsentation af ØNH-teamet på Rigshospitalet, v. prof. Per Caye-Thomasen, m.fl.

16.10   Præsentation af Acusticusforeningen, v. formand Simon B. Leonhard

16.15  Epidemiologi og naturhistorie tumorvækst, v. afdelingslæge Martin Reznitsky

16.35  Strategi ved tumorvækst, v. afdelingslæge Ramon Jensen

16.50  Cochlear implantation hos patienter med vestibularis schwannom, v.1. reservelæge Niels West

17.10  Balanceundersøgelser og – træning, v. klinikassistent Gerd Hansen

17.30  Opdatering molekylærbiologiske undersøgelser, v. 1.reservelæge Hjalte Sass

Programmet for mødet på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 17–19.

Mødet finder sted i centrets konferencesal B240-122, indgang B3, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N.

Program

  1. Velkomst v. ledende overlæge Morten Høyer (DCPT) og Dansk Acusticusneurinom forening v. formand Simon B. Leonhard
  2. Rundvisning på DCPT
  3. Generelt om partikelterapi
  4. Henvisning og behandling med protoner
  5. Protoner til behandling af patienter med akustikusneurinom og meningeom

Det nye nummer af Medlemsnyt 1-22 er nu udkommet

Vi beklager forsinkelsen i udsendelsen af bladet, men der er spændende nyt fra de mange indlæg, vi havde på årsmødet i marts 2022.

Vi hørte blandt andet om mulighederne for stråling og om forskelle og ligheder mellem de forskellige behandlingsformer. For første gang lykkedes det også af afholde en paneldiskussion med lægerne. Det var en rigtig god oplevelse for alle.

Vi har i forbindelse med årsmødet også interviewet nogle af deltagerne og bringer også et referat af denne undersøgelse i bladet.

Årsmødedeltagerne er rigtig glade for at være med og får megen ny viden og oplevelser med sig.

HUSK, at der er mulighed for at søge om friplads for ny-diagnosticerede til vores næste årsmøde, som afholdes på Klarskovgaard ved Korsør den 18.-19. marts 2023.

PÅ GLÆDELIGT GENSYN.

Find bladet her (kræver login)

Påmindelse: Tilmelding til årsmødet

Der er stadig mulighed for tilmelding til årsmødet

Udvidet mulighed for at søge om friplads til ny-diagnosticerede – medlemmer som ikke medlemmer af foreningen.

Læs mere:

Vi har fået mulighed for at forlænge tilmeldingsfristen til vores årsmøde, se Indkaldelse til et spændende årsmøde og generalforsamling med mulighed for gratis deltagelse af ny-diagnosticerede – Acusticusneurinom, frem til 1. marts eller, så længe der er plads.

Alle ny diagnosticerede, som har fået konstateret et vestibularis schwannom (AN) i perioden 1. januar 2021 frem til 1. marts 2022 kan søge om friplads, da vi stadig har nogle midler bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet til dette formål. Send en mail til tilmelding@acusticusneurinom.dk mrk. Årsmødet 2022 – friplads. Så vil vi behandle din ansøgning og ønsker dig velkommen til årsmødet.