Kære medlemmer

Det nyeste medlemsblad (2-3-2022) er netop lagt op på vores hjemmeside.

Alle Jer der har oplyst en mailadresse til foreningen har allerede fået bladet som pdf-fil, og ligeledes er det trykte blad sendt ud til de medlemmer der gerne vil have bladet i hånden. Vi beklager at vi pga tidspres ikke fik bladet ud i december som vi plejer.

Bemærk i bladet omtalen af vores næste årsmøde i marts, og tidsfristen for deltagelse, som er senest 15. feb.Efter denne dato kan du selvfølgelig stadig tilmelde dig, men vi kan ikke garantere at hotellet har værelser til os.

Du finder beskrivelse af tilmelding til årsmødet under nyheder.

Bemærk også at “Indkommende forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fem uger inden afholdelsen af generalforsamlingen”

Læs i bladet også om to spændende gå-hjem møder på Rigshospitalet og DCPT om nye behandlingstiltag og resultater udtrukket fra vores store nationale database.

Og fra gruppen der har stået for livskvalitetsundersøgelsen:

En stor tak skal lyde til medlemmerne!

Over 50 % af dem, der fik tilsendt undersøgelsen, har svaret på alle spørgsmålene! Det er meget flot for den type undersøgelser.

Vi har nu et omfattende datagrundlag at arbejde videre med. Rapportskrivningen er igang, og vi håber på, at kunne præsentere i hvert fald dele af resultaterne på det kommende årsmøde d. 18-19 marts 2023.

Vi vil også løbende offentliggøre resultater og rapport i bladet og her på hjemmesiden.

På vores seneste bestyrelsesmøde udtrak vi tre vindere til en flaske vin blandt de besvarelser der kom rettidigt ind. Det er Lene, Lone og Jens Ole. De har fået direkte besked.