I forbindelse med acusticusneurinom er høretab og herved tinnitus en kendt følgevirkning.
Ved fyraftensmødet vil jeg komme nærmere ind på hvad tinnitus er,  og komme med forslag til strategier, der kan mindske generne ved tinnitus og herved gøre det lettere ”at leve med tinnitus”.
Svimmelhed og balanceproblemer er også en velkendt følge både før og efter en operation. Jeg vil på mødet gennemgå balancesystemet og give eksempler på øvelser, der kan indgå i den daglige træning for at genoprette den tabte funktion.
Venlig Hilsner
Kristine B. Scharling
Høre- og tinnituskonsulent
 
Grundet Covid-19 er der begrænset pladser (9 stk.)
 
Sted: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV
Tid: d. 14 december, kl. 16-17.30
Tilmelding, skriv til: kasserer@acusticusneurinom.dk