Vi arbejder i øjeblikket på at ændre login til en personlig login Der er
derfor sendt en automatisk mail fra WordPress ud til medlemmer af
foreningen.

Vi ønsker, at gøre adgangen til de dele af foreningens hjemmeside, som
er eksklusivt for medlemmer, mere beskyttet end
tidligere.

Desværre er beskeden om at oprette en personlig kode udsendt uden en
mere uddybende forklaring, hvilket vi beklager.
Der vil komme uddybende information senere.

Hvis du ikke har set den omtalte mail, kan det skyldes at den ligger i
dit spamfilter.

Dansk Acusticusneurinom Forening
Kassereren