Som følge af Sundhedsstyrelsens stramning af forholdsregler i forbindelse med at forebygge
smittespredning i samfundet, anmoder vi om, at alle tilmeldte til årsmødet forholder sig til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Derfor henstiller vi til, at personer, der inden for de seneste 14 dage er udrejst fra eller har været i tæt
kontakt med personer, som netop er hjemvendt fra et af de særlige risikoområder, ikke at deltage i
årsmødet.
Risikoområderne er:

  • Kina (bortset fra Hong Kong og Singapore),
  • fire regioner i Norditalien (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto),
  • hele Iran
  • områder i Sydkorea (provinsen Gyeongbuk med storbyen Daegu).

Endvidere henstiller vi til alle, som deltager i årsmødet om at følge de almindelige retningslinjer for at
undgå eventuel smittespredning: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Vi kan også komme i den situation, at centrale personer, der har indlæg på årsmødet, i sidste øjeblik kan
blive forhindret. Således har Sundhedsstyrelsen nu indført særlige krav til personale på sundheds- og
ældreområdet.
Situationen kan udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil
således også kunne ændre sig løbende. Vi vil dog under alle omstændigheder afholde årsmødet med de
eventuelle begrænsninger og forholdsregler, der vil være nødvendige. Vel mødt med godt humør og mod.