I det nye nummer af medlemsbladet finder du referaterne fra årsmødet og generalforsamlingen 2020. Til trods for COVID-19 lykkedes det at få gennemført årsmødet med bl.a. online indlæg fra lægerne. Find dette og gamle numre her