Denne pjece er en revideret udgave fra 2013, der giver 13 rigtige svar til personer med handicap og deres nærmeste.

sagsbehandlingspjece

Som borger med handicap har man ofte en lang række spørgsmål, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder.

Denne pjece forsøger at besvare 13 spørgsmål, der ofte stilles inden for området og derved guide dig igennem hele processen.

Læs pjecen ‘kend spillereglerne, 3.udgave, 2013’ ved at klikke her.

Pjecen giver et overblik over, hvad man som borger skal være opmærksom på og generel vejledning omkring det sociale område. Den er relevant for den enkelte borger samt tillidsrepræsentanter i DH’s medlemsorganisationer.

Har du yderligere spørgsmål angående din individuelle sagsbehandling, så kontakt din medlemsorganisation.

[Kilde: Danske Handicaporganisationer]