Vi beklager forsinkelsen i udsendelsen af bladet, men der er spændende nyt fra de mange indlæg, vi havde på årsmødet i marts 2022.

Vi hørte blandt andet om mulighederne for stråling og om forskelle og ligheder mellem de forskellige behandlingsformer. For første gang lykkedes det også af afholde en paneldiskussion med lægerne. Det var en rigtig god oplevelse for alle.

Vi har i forbindelse med årsmødet også interviewet nogle af deltagerne og bringer også et referat af denne undersøgelse i bladet.

Årsmødedeltagerne er rigtig glade for at være med og får megen ny viden og oplevelser med sig.

HUSK, at der er mulighed for at søge om friplads for ny-diagnosticerede til vores næste årsmøde, som afholdes på Klarskovgaard ved Korsør den 18.-19. marts 2023.

PÅ GLÆDELIGT GENSYN.

Find bladet her (kræver login)