Hjælpemidler


Hjælpemidler og forbrugsgoder

Vores patientgruppe vil meget ofte få brug for hjælpemidler til afhjælpning af høre- eller synsproblemer. I de fleste tilfælde vil hjælpemidlerne skulle bevilliges i henhold til Servicelovens  §112 og §113. For at få hjælp efter disse paragraffer er der visse betingelser, der skal være opfyldt. For at få et overblik over disse ting, anbefales det, at man læser DUKH’s lovguide om hjælpemidler og forbrugsgoder.

I denne lovguide bliver man også gjort opmærksom på, at hjælpemidler til brug på job eller under uddannelse bevilliges af henholdsvis jobcentret eller uddannelsesinstitutionen. I visse særlige tilfælde vil hjælpemidler også skulle udleves fra sygehuset som behandlingsredskab til midlertidigt brug.

Under øjeproblemer og høregener vil der være links til institutioner, som kan være behjælpelig med afprøvning af hjælpemiddel og ansøgning om hjælpemiddel.

Der bliver endvidere gjort rede for ankemulighed.

DUKH vil kunne være mægler i sager, der er gået i hårdknude.

Link til DUKH lovguide

 

Artikler om hjælpemidler


Der er mange muligheder for gode hjælpemidler. Kontakt din sagsbehandler på kommunen. Fortæl om dine handicaps og hør om, hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe dig.