Hjælpemidler


Hjælpemidler og forbrugsgoder

Vores patientgruppe vil meget ofte få brug for hjælpemidler til afhjælpning af høre- eller synsproblemer. I de fleste tilfælde vil hjælpemidlerne skulle bevilliges i henhold til Servicelovens  §112 og §113. For at få hjælp efter disse paragraffer er der visse betingelser, der skal være opfyldt. For at få et overblik over disse ting, anbefales det, at man læser DUKH’s lovguide om hjælpemidler og forbrugsgoder.

I denne lovguide bliver man også gjort opmærksom på, at hjælpemidler til brug på job eller under uddannelse bevilliges af henholdsvis jobcentret eller uddannelsesinstitutionen. I visse særlige tilfælde vil hjælpemidler også skulle udleves fra sygehuset som behandlingsredskab til midlertidigt brug.

Link til DUKH lovguide