“Vent og se”


Vent og se

Hvis acusticusneurinomet – kun – har forårsaget ensidig hørenedsættelse, tinnitus og/eller svimmelhed, og hvis knuden er mindre end 15-20 mm, vil man ofte anbefale “vent og se”, da der er mulighed for, at knuden forbliver i denne størrelse og ikke vokser yderligere.

Som oftest bliver hørelsen dog forringet med tiden, og der kan forekomme nye/ændrede symptomer på trods af manglende vækst.

Man udvikler som regel énsidigt nedsat hørelse. Tinnitus og/eller svimmelhed kan også forekomme, men den behøver ikke at være der hele tiden.

Kontrolskanninger

Når du har valgt “vent og se”, vil du løbende blive undersøgt for at se, om knuden er vokset. Det sker ved MR-skanning, som regel hvert år. Efter ændring af praksis i 2016 følges du af dit lokale hospital eller din lokale ØNH-læge, der lægger en plan for dine kontrolskanninger. Det vil typisk være efter 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16 …..år. Hvis du oplever stigende gener eller ubehag, kan du altid blive henvist til en yderligere udredning på Rigshospitalet.

Da der er en vis måleusikkerhed på skanningsbillederne, vil kun en målt ændring på mere end 2 mm kunne anses for et sikkert tegn på vækst.

 


For foreningens medlemmer (kræver medlemslogin)