Undersøgelser


I dag er det muligt at opdage et acusticusneurinom (AN) på et tidligt tidspunkt ved at foretage forskellige undersøgelser:

  • Man kan få foretaget en høreprøve hos egen ørelæge. Hvis den viser ensidig hørenedsættelse, kan årsagen være et AN.
  • På sygehuse med ontologiske/audiologiske afdelinger kan man foretage en kalorisk prøve. Det er en undersøgelse, hvor der hældes varmt og koldt vand i øret. Den kan vise, om ligevægtssansen er berørt. Man kan også få lavet en hjernestammeaudiometri, som kan vise, om den ottende hjernenerve er berørt.

 

Disse 2 hørekurver viser et eksempel på udpræget ensidig hørenedsættelse. Venstre øre (blå kurve) har en alderssvarende hørelse, mens hørelsen i højre side (rød kurve) er meget reduceret især på de højere frekvenser.

 

Den endelige diagnose stilles ved hjælp af en MR-skanning. MR-skanninger udføres på røntgenafdelinger på de fleste større sygehuse. Ved en sådan skanning kan man finde knuder, der kun er få mm store, og som måske endnu ikke er vokset ud af den indre øregang. Man skal regne med, at der kan være en måleusikkerhed på op til 2 mm.

Et AN vokser som regel langsomt over flere år og sædvanligvis i gennemsnit under 2 mm om året. Man ved også fra undersøgelser, at det kun er ca. 1/3 af knuderne, der vokser efter, at diagnosen er stillet, medens ca. 10 % vokser med mere end 2 mm om året. ” Vent og se”, som består i observation med årlige MR-skanninger, kan derfor være det naturlige valg, hvis knuden er mindre end 20 mm.

Hvis knuden er større end 20 mm, eller knuden er vokset mere end 2 mm under observationstiden, anbefales behandling, da knuden, selvom den er godartet, i nogle tilfælde kan blive så stor, at den kan true livsvigtige funktioner.

Behandlingen af de større knuder kan enten være strålebehandling eller operation.