Undersøgelser


I dag er det muligt, at opdage et acusticusneurinom (AN) på et tidligt tidspunkt ved, at foretage forskellige undersøgelser:

Høreprøve: kan vise nedsat hørelse på det ene øre.

Kalorisk prøve: (hvor der hældes varmt og koldt vand i øret) kan vise, om ligevægtssansen er berørt.

Hjernestammeaudiometri: (en speciel høreprøve) kan vise, om den ottende hjernenerve er berørt.

Disse undersøgelser kan udføres på alle sygehuse med ontologiske/ audiologiske afdelinger.

Den endelige diagnose stilles ved hjælp af scanning.

CT- scanning: (computer tomografi) kan med sikkerhed diagnosticere AN, som rækker mere end 10 mm ind mod hjernen, medens

MR- scanning: (magnetisk resonans) kan finde AN, som kun er få mm store. MR -scanning kan udføres på røntgenafdelinger på de fleste større sygehuse og på nogle private klinikker.